Arctornis Gumpspinnare

1 Arter Detaljer
En art med vingar och kropp vita. Framvingarna är breda och har ett svart L i diskfältet. Benen vita med svarta leder. Fräscha exemplar har mintgrön nyans speciellt på vingribborna.
Arctornis l-nigrum
Vitvingespinnare
Vingbredd: 35-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Fagus, Populus, Quercus, Salix, Tilia