Arctia Björnspinnare

2 Arter Detaljer
Två karakteristiska stora arter. En vanlig och en med fynd i Sverige bara från 1700- och 1800-tal i Skåne.
Arctia caja
Brun björnspinnare
Arctia villica
Fläckig björnspinnare
Vingbredd: 45-78 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: