Apaturinae Skimmerfjärilar

1 Genus, totalt 2 arter Fotoöversikt Detaljer
Två stora arter med svarta vingar med vita tvärband. Hanarna har ett blåviolett skimmer på vingarna som bara syns i vissa vinklar. Larverna har två hornliknande utskott på huvudet. Båda håller mest till i trädkronorna, men kommer ned för att dricka och även suga från savande träd. Sälgskimmerfjäril håller på att expandera kraftigt i Sverige och aspskimmerfjäril noterades första gången 2011 och är troligen på väg att etablera sig.
Apatura
Skimmerfjärilar
Vingbredd: 65-92 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix alba, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea