Fyra arter som är mycket lika. Bruna framvingar med upp till 6 vågiga mörka tvärlinjer. Tydlig njurfläck som är vit, gulaktig eller röd. Variationerna inom arterna är så stora att även om det finns små statistiska skillnader så är variationen större än dessa skillnader. Krävs genitalieundersökning för säker identifiering vilket är relativt lätt hos hanarna, fast lucens och fucosas är snarlika.

Amphipoea
Stamflyn

4 Arter
Detaljer

Amphipoea oculea
Rödbrunt stamfly
Amphipoea fucosa
Ängsstamfly
Amphipoea lucens
Högmossestamfly
Amphipoea crinanensis
Mindre stamfly
Vingbredd: 28-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Dactylis, Eriophorum vaginatum, Iris, Molinia caerulea, Petasites, Poa annua