Alsophilini Alsophilini

1 Genus, totalt 1 arter Fotoöversikt Detaljer
En tidigflygande karaktersistisk art med triangulär gråbrun vinge med tydligt hackigt yttre ljust band som är rakt och brett vid framkanten och otydligare inre band skiljer hanen från alla andra tidigflygande arter. Honan vinglös.
Alsophila
Frostmätare
Vingbredd: 9-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus avellana, Crataegus, Fagus, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Ulmus