Aeshnidae Mosaiksländor

3 Genus, totalt 14 arter Fotoöversikt Detaljer
Tretton arter där majoriteten har rikligt med ljusa fläckar på bakkroppen som gett familjen dess namn. Hanarna av de flesta arterna har åtminstone lite blå teckning, medan honorna varierar mer i färg med ofta är gula- eller grönaktiga. Finns också arter som är mer enhetligt bruna. Viktiga kännetecken för att skilja arterna åt finns på sidan av mellankroppen, utseendet på skulderlinjerna, teckningen på ovansidan av nosen och på S2 eller S3. Det finns en hel del variation mellan individer och mellan yngre och äldre individer så även om typiska exemplar i regel är enkla att bestämma från foto, så krävs viss försiktighet.
Aeshna
Mosaiktrollsländor
Kroppslängd: 54-84 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: