Tio arter där majoriteten har rikligt med färgade fläckar på bakkroppen som givit släktet dess namn. Hanarna av dessa arter har i regel blå teckning, medan färgen hos honorna ofta varierar. Två arter är bruna och en art till största delen grön. Viktiga kännetecken för att skilja arterna åt finns på sidan av mellankroppen, utseendet på skulderlinjerna, teckningen på ovansidan av nosen och på S2 eller S3. Det finns en hel del variation mellan individer och mellan yngre och äldre individer så även om typiska exemplar i regel är enkla att bestämma från foto, så krävs viss försiktighet. Finns liknande arter i de andra två släktena i familjen.

Aeshna
Mosaiktrollsländor

10 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Aeshna affinis
Klarblå mosaikslända
Aeshna caerulea
Fjällmosaikslända
Aeshna cyanea
Blågrön mosaikslända
Aeshna grandis
Brun mosaikslända
Aeshna isoceles
Kilfläckslända
Aeshna juncea
Starrmosaikslända
Aeshna mixta
Höstmosaikslända
Aeshna serrata
Vassmosaikslända
Kroppslängd: 54-81 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: