Acronicta Aftonflyn

12 Arter Detaljer
12 arter med i stort sett en ren gråskala och ett antal arter som är lite luriga att skilja från varandra. Larverna är ofta håriga och mycket iögonenfallande. Flyger främst under sommaren, men lite på våren.
Acronicta alni
Alaftonfly
Acronicta cuspis
Spjutaftonfly
Acronicta tridens
Treuddsaftonfly
Acronicta psi
Psiaftonfly
Acronicta aceris
Lönnaftonfly
Acronicta leporina
Vitt aftonfly
Acronicta megacephala
Storhövdat aftonfly
Acronicta strigosa
Streckaftonfly
Acronicta auricoma
Grått aftonfly
Acronicta cinerea
Blågrått aftonfly
Acronicta rumicis
Syraftonfly
Vingbredd: 26-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Achillea, Aesculus hippocastanum, Alnus, Alnus glutinosa, Betula, Calluna, Calluna vulgaris, Carpinus betulus, Cornus, Corylus, Crataegus, Euphorbia, Fagus, Frangula alnus, Fraxinus, Humulus, Lysimachia, Malus, Menyanthes trifoliata, Myrica gale, Plantago, Polygonum, Populus, Populus tremula, Prunus, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Rhamnus, Rosa, Rubus, Rumex, Salix, Sorbus, Sorbus aucuparia, Tilia, Ulmus, Urtica, Vaccinium