Acossus Träfjärilar

1 Arter Detaljer
En stor och kraftig art med silvergrå framvingar mer rikligt med svarta tvärstreck som ser ut som sprickor i bark. Gråmelerad mellankropp med vitt band bak. Larven lämnar aldrig trädet där den lever.
Acossus terebra
Mindre träfjäril
Vingbredd: 55-70 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula