Längsgående och tvärgående streck, med mörk pudring

Antal delgrupper: 0 Antal taxa: 29 Detaljer
Framvingarna är mörka med längsgående ljusa streck och i yttre delen av vingen också kortare tvärgående ljusa streck. Har också spridda mörkgrå fjäll.
Coleophora lixella
Coleophora lixella
Sikelsäckmal
Coleophora virgaureae
Coleophora virgaureae
Gullrissäckmal
Coleophora proterella
Coleophora proterella
Förväxlad säckmal
Coleophora jaernaensis
Coleophora jaernaensis
Mindre mållesäckmal
Coleophora squamosella
Coleophora squamosella
Gråbinkesäckmal
Coleophora versurella
Coleophora versurella
Blek mållesäckmal
Coleophora vestianella
Coleophora vestianella
Smalvingad mållesäckmal
Coleophora absinthii
Coleophora absinthii
Absintsäckmal
Coleophora adelogrammella
Coleophora adelogrammella
Hylsnejlikesäckmal
Coleophora succursella
Coleophora succursella
Grovfjällig malörtssäckmal
Coleophora gnaphalii
Coleophora gnaphalii
Grovfjällig hedblomstersäckmal
Coleophora galbulipennella
Coleophora galbulipennella
Större backglimssäckmal
Coleophora millefolii
Coleophora millefolii
Grovfjällig röllikasäckmal
Coleophora kyffhusana
Coleophora kyffhusana
Såpörtssäckmal
Coleophora amellivora
Coleophora amellivora
Linjerad gullrissäckmal
Coleophora directella
Coleophora directella
Större fältmalörtssäckmal
Coleophora expressella
Coleophora expressella
Större röllikasäckmal
Coleophora tanaceti
Coleophora tanaceti
Renfanesäckmal
Coleophora albicans
Coleophora albicans
Ljus malörtssäckmal
Coleophora hackmani
Coleophora hackmani
Punkterad backglimssäckmal
Coleophora argentula
Coleophora argentula
Mindre röllikasäckmal
Coleophora granulatella
Coleophora granulatella
Grå fältmalörtssäckmal
Coleophora adspersella
Coleophora adspersella
Ljus mållesäckmal
Coleophora dianthi
Coleophora dianthi
Nejliksäckmal
Coleophora nutantella
Coleophora nutantella
Ljusringad backglimssäckmal
Coleophora graminicolella
Coleophora graminicolella
Tjärblomstersäckmal