Säckmalar

Antal delgrupper: 8 Antal taxa: 137 Visa undergrupper Detaljer
Stor familj med majoriteten av arterna svåra eller omöjliga att bestämma till art baserat endast på yttre karaktärer.
Augasma aeratellum
Augasma aeratellum
Trampörtsmal
Coleophora lutarea
Coleophora lutarea
Grå kapselsäckmal
Coleophora albella
Coleophora albella
Svartvit säckmal
Coleophora spiraeella
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora flavipennella
Coleophora flavipennella
Ljuskantad eksäckmal
Coleophora adjectella
Coleophora adjectella
Ljuskantad slånsäckmal
Coleophora milvipennis
Coleophora milvipennis
Ljuskantad björksäckmal
Coleophora alnifoliae
Coleophora alnifoliae
Ljuskantad alsäckmal
Coleophora badiipennella
Coleophora badiipennella
Vitkantad almsäckmal
Coleophora limosipennella
Coleophora limosipennella
Ljuskantad almsäckmal
Coleophora siccifolia
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal
Coleophora serratella
Coleophora serratella
Björksäckmal
Coleophora prunifoliae
Coleophora prunifoliae
Körsbärssäckmal
Coleophora hydrolapathella
Coleophora hydrolapathella
Vattenskräppesäckmal
Coleophora trigeminella
Coleophora trigeminella
Vitkantad rönnsäckmal
Coleophora fuscocuprella
Coleophora fuscocuprella
Mindre grönglanssäckmal
Coleophora idaeella
Coleophora idaeella
Pyrolasäckmal
Coleophora vacciniella
Coleophora vacciniella
Blåbärsäckmal
Coleophora ledi
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal
Coleophora plumbella
Coleophora plumbella
Blygrå säckmal
Coleophora vitisella
Coleophora vitisella
Ljusbrun lingonsäckmal
Coleophora glitzella
Coleophora glitzella
Blek lingonsäckmal
Coleophora murinella
Coleophora murinella
Musgrå lingonsäckmal
Coleophora violacea
Coleophora violacea
Vägtornssäckmal
Coleophora potentillae
Coleophora potentillae
Brudbrödsäckmal
Coleophora obscuripalpella
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Coleophora thulea
Coleophora thulea
Hjortronsäckmal
Coleophora unigenella
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal
Coleophora juncicolella
Coleophora juncicolella
Mindre ljungsäckmal
Coleophora orbitella
Coleophora orbitella
Grå björksäckmal
Coleophora binderella
Coleophora binderella
Brun alsäckmal
Coleophora pulmonariella
Coleophora pulmonariella
Lungörtssäckmal
Coleophora trifolii
Coleophora trifolii
Sötväpplingssäckmal
Coleophora frischella
Coleophora frischella
Tidig grönglanssäckmal
Coleophora alcyonipennella
Coleophora alcyonipennella
Sen grönglanssäckmal
Coleophora conyzae
Coleophora conyzae
Skarplinjerad krisslesäckmal
Coleophora lineolea
Coleophora lineolea
Stinksyskesäckmal
Coleophora hemerobiella
Coleophora hemerobiella
Vattrad rönnsäckmal
Coleophora lithargyrinella
Coleophora lithargyrinella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal
Coleophora onobrychiella
Coleophora onobrychiella
Sandvedelssäckmal
Coleophora colutella
Coleophora colutella
Mindre sötvedelssäckmal
Coleophora genistae
Coleophora genistae
Ginstsäckmal
Coleophora svenssoni
Coleophora svenssoni
Kilstreckad fjällsäckmal
Coleophora niveicostella
Coleophora niveicostella
Vitkantad timjansäckmal
Coleophora peri
Coleophora peri
Toksäckmal
Coleophora albicostella
Coleophora albicostella
Fingerörtssäckmal
Coleophora discordella
Coleophora discordella
Käringtandssäckmal
Coleophora chalcogrammella
Coleophora chalcogrammella
Silverstreckad säckmal
Coleophora deauratella
Coleophora deauratella
Fjällsprötad grönglanssäckmal
Coleophora mayrella
Coleophora mayrella
Klövergrönglanssäckmal
Coleophora anatipennella
Coleophora anatipennella
Pudrad hasselsäckmal
Coleophora albidella
Coleophora albidella
Pudrad sälgsäckmal
Coleophora kuehnella
Coleophora kuehnella
Vit eksäckmal
Coleophora ibipennella
Coleophora ibipennella
Brunstreckad eksäckmal
Coleophora betulella
Coleophora betulella
Gulstreckad björksäckmal
Coleophora zelleriella
Coleophora zelleriella
Gulspetsad sälgsäckmal
Coleophora currucipennella
Coleophora currucipennella
Gulstreckad avenbokssäckmal
Coleophora pyrrhulipennella
Coleophora pyrrhulipennella
Kilstreckad ljungsäckmal
Coleophora brevipalpella
Coleophora brevipalpella
Större klintsäckmal
Coleophora gallipennella
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora vibicigerella
Coleophora vibicigerella
Kilstreckad malörtssäckmal
Coleophora conspicuella
Coleophora conspicuella
Kilstreckad klintsäckmal
Coleophora partitella
Coleophora partitella
Kilstreckad röllikasäckmal
Coleophora caelebipennella
Coleophora caelebipennella
Kilstreckad hedblomstersäckmal
Coleophora ochrea
Coleophora ochrea
Solvändesäckmal
Coleophora lixella
Coleophora lixella
Sikelsäckmal
Coleophora vulnerariae
Coleophora vulnerariae
Getväpplingssäckmal
Coleophora pennella
Coleophora pennella
Strävbladssäckmal
Coleophora laricella
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal
Coleophora antennariella
Coleophora antennariella
Skogsfrylesäckmal
Coleophora adjunctella
Coleophora adjunctella
Salttågssäckmal
Coleophora tamesis
Coleophora tamesis
Ljussprötad tågsäckmal
Coleophora glaucicolella
Coleophora glaucicolella
Suddig tågsäckmal
Coleophora otidipennella
Coleophora otidipennella
Dyster frylesäckmal
Coleophora alticolella
Coleophora alticolella
Tvillingtågsäckmal
Coleophora taeniipennella
Coleophora taeniipennella
Gullinjerad tågsäckmal
Coleophora sylvaticella
Coleophora sylvaticella
Parkfrylesäckmal
Coleophora lassella
Coleophora lassella
Vägtågssäckmal
Coleophora maritimella
Coleophora maritimella
Strandtågssäckmal
Coleophora virgaureae
Coleophora virgaureae
Gullrissäckmal
Coleophora proterella
Coleophora proterella
Förväxlad säckmal
Coleophora therinella
Coleophora therinella
Dubbellinjerad tistelsäckmal
Coleophora asteris
Coleophora asteris
Strandastersäckmal
Coleophora saxicolella
Coleophora saxicolella
Gulgrå mållesäckmal
Coleophora jaernaensis
Coleophora jaernaensis
Mindre mållesäckmal
Coleophora sternipennella
Coleophora sternipennella
Större mållesäckmal
Coleophora squamosella
Coleophora squamosella
Gråbinkesäckmal
Coleophora versurella
Coleophora versurella
Blek mållesäckmal
Coleophora vestianella
Coleophora vestianella
Smalvingad mållesäckmal
Coleophora atriplicis
Coleophora atriplicis
Kustmållesäckmal
Coleophora pappiferella
Coleophora pappiferella
Kattfotssäckmal
Coleophora absinthii
Coleophora absinthii
Absintsäckmal
Coleophora adelogrammella
Coleophora adelogrammella
Hylsnejlikesäckmal
Coleophora succursella
Coleophora succursella
Grovfjällig malörtssäckmal
Coleophora gnaphalii
Coleophora gnaphalii
Grovfjällig hedblomstersäckmal
Coleophora galbulipennella
Coleophora galbulipennella
Större backglimssäckmal
Coleophora scabrida
Coleophora scabrida
Knytlingsäckmal
Coleophora millefolii
Coleophora millefolii
Grovfjällig röllikasäckmal
Coleophora kyffhusana
Coleophora kyffhusana
Såpörtssäckmal
Coleophora peribenanderi
Coleophora peribenanderi
Linjerad tistelsäckmal
Coleophora amellivora
Coleophora amellivora
Linjerad gullrissäckmal
Coleophora ramosella
Coleophora ramosella
Vitsprötad gullrissäckmal
Coleophora trochilella
Coleophora trochilella
Gullinjerad gullrissäckmal
Coleophora directella
Coleophora directella
Större fältmalörtssäckmal
Coleophora expressella
Coleophora expressella
Större röllikasäckmal
Coleophora striatipennella
Coleophora striatipennella
Strimmig stjärnblomssäckmal
Coleophora solitariella
Coleophora solitariella
Skarpringad stjärnblomssäckmal
Coleophora tanaceti
Coleophora tanaceti
Renfanesäckmal
Coleophora albicans
Coleophora albicans
Ljus malörtssäckmal
Coleophora hackmani
Coleophora hackmani
Punkterad backglimssäckmal
Coleophora argentula
Coleophora argentula
Mindre röllikasäckmal
Coleophora follicularis
Coleophora follicularis
Hampflockelssäckmal
Coleophora granulatella
Coleophora granulatella
Grå fältmalörtssäckmal
Coleophora adspersella
Coleophora adspersella
Ljus mållesäckmal
Coleophora dianthi
Coleophora dianthi
Nejliksäckmal
Coleophora nutantella
Coleophora nutantella
Ljusringad backglimssäckmal
Coleophora graminicolella
Coleophora graminicolella
Tjärblomstersäckmal
Coleophora saponariella
Coleophora saponariella
Såpnejlikesäckmal
Coleophora paripennella
Coleophora paripennella
Klintgrönglanssäckmal
Coleophora clypeiferella
Coleophora clypeiferella
Ribbad mållesäckmal
Coleophora squalorella
Coleophora squalorella
Tvåfläckad mållesäckmal
Coleophora salicorniae
Coleophora salicorniae
Glasörtssäckmal