Enfärgat grå och brun

Antal delgrupper: 0 Antal taxa: 106 Detaljer
Innehåller de småfjärilar som är enfärgat grå eller bruna utan någon direkt teckning. Sådana finns i ett stort antal familjer. (Under utveckling)
Tinagma ocnerostomellum
Tinagma ocnerostomellum
Blåeldsskäckmal
Tinagma anchusellum
Tinagma anchusellum
Oxtungeskäckmal
Bucculatrix nigricomella
Bucculatrix nigricomella
Prästkragskronmal
Euhyponomeutoides albithoracellus
Euhyponomeutoides albithoracellus
Mindre vinbärsbrunmal
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma friesei
Ocnerostoma friesei
Mörksprötad tallbarrsmal
Prays ruficeps
Prays ruficeps
Brun askmal
Argyresthia svenssoni
Argyresthia svenssoni
Nordlig knoppmal
Lampronia standfussiella
Lampronia standfussiella
Kanelrosknoppmal
Tischeria ekebladella
Tischeria ekebladella
Större ekluggmal
Tischeria dodonaea
Tischeria dodonaea
Mindre ekluggmal
Coptotriche heinemanni
Coptotriche heinemanni
Björnbärsluggmal
Batrachedra pinicolella
Batrachedra pinicolella
Tallsmalvingemal
Scrobipalpa murinella
Scrobipalpa murinella
Kattfotssmåstävmal
Psychoides verhuella
Psychoides verhuella
Svartbräkenmal
Hypatopa inunctella
Hypatopa inunctella
Alskogsförnamal
Phaulernis dentella
Phaulernis dentella
Svart kirskålsskärmmal
Epermenia profugella
Epermenia profugella
Bockrotsskärmmal
Denisia obscurella
Denisia obscurella
Grå barrskogspraktmal
Crassa unitella
Crassa unitella
Gulstjärtad brunpraktmal
Crassa tinctella
Crassa tinctella
Gråstjärtad brunpraktmal
Achroia grisella
Achroia grisella
Mindre vaxmott
Augasma aeratellum
Augasma aeratellum
Trampörtsmal
Coleophora lutarea
Coleophora lutarea
Grå kapselsäckmal
Coleophora spiraeella
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora siccifolia
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal
Coleophora serratella
Coleophora serratella
Björksäckmal
Coleophora prunifoliae
Coleophora prunifoliae
Körsbärssäckmal
Coleophora fuscocuprella
Coleophora fuscocuprella
Mindre grönglanssäckmal
Coleophora idaeella
Coleophora idaeella
Pyrolasäckmal
Coleophora vacciniella
Coleophora vacciniella
Blåbärsäckmal
Coleophora ledi
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal
Coleophora plumbella
Coleophora plumbella
Blygrå säckmal
Coleophora vitisella
Coleophora vitisella
Ljusbrun lingonsäckmal
Coleophora glitzella
Coleophora glitzella
Blek lingonsäckmal
Coleophora murinella
Coleophora murinella
Musgrå lingonsäckmal
Coleophora violacea
Coleophora violacea
Vägtornssäckmal
Coleophora potentillae
Coleophora potentillae
Brudbrödsäckmal
Coleophora obscuripalpella
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Coleophora thulea
Coleophora thulea
Hjortronsäckmal
Coleophora unigenella
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal
Coleophora juncicolella
Coleophora juncicolella
Mindre ljungsäckmal
Coleophora orbitella
Coleophora orbitella
Grå björksäckmal
Coleophora binderella
Coleophora binderella
Brun alsäckmal
Coleophora pulmonariella
Coleophora pulmonariella
Lungörtssäckmal
Coleophora lithargyrinella
Coleophora lithargyrinella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal
Coleophora laricella
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal
Coleophora antennariella
Coleophora antennariella
Skogsfrylesäckmal
Coleophora solitariella
Coleophora solitariella
Skarpringad stjärnblomssäckmal
Coleophora clypeiferella
Coleophora clypeiferella
Ribbad mållesäckmal
Coleophora salicorniae
Coleophora salicorniae
Glasörtssäckmal
Bacotia claustrella
Bacotia claustrella
Klocksäckspinnare
Proutia rotunda
Proutia rotunda
Björksäckspinnare
Proutia norvegica
Proutia norvegica
Nordisk stråsäckspinnare
Psyche casta
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Psyche crassiorella
Psyche crassiorella
Större stråsäckspinnare
Acanthopsyche atra
Acanthopsyche atra
Ljungsäckspinnare
Canephora hirsuta
Canephora hirsuta
Sotsäckspinnare
Pachythelia villosella
Pachythelia villosella
Raggsäckspinnare
Phalacropterix graslinella
Phalacropterix graslinella
Silkessäckspinnare
Sterrhopterix fusca
Sterrhopterix fusca
Gråhårig säckspinnare
Sterrhopterix standfussi
Sterrhopterix standfussi
Gulhårig säckspinnare
Scythris picaepennis
Scythris picaepennis
Ögonbrynsfältmal
Monochroa tenebrella
Monochroa tenebrella
Vitsprötad dystermal
Eulamprotes unicolorella
Eulamprotes unicolorella
Enfärgad dystermal
Scythris productella
Scythris productella
Havstrandsfältmal
Scythris fuscoaenea
Scythris fuscoaenea
Solvändefältmal
Scythris disparella
Scythris disparella
Svart ängsfältmal
Monochroa conspersella
Monochroa conspersella
Videörtsdystermal
Monochroa lutulentella
Monochroa lutulentella
Älggräsdystermal
Monochroa inflexella
Monochroa inflexella
Kalkhällsdystermal
Psamathocrita osseella
Psamathocrita osseella
Hässlestävmal
Dichomeris latipennella
Dichomeris latipennella
Granblommenålmal