Foton av Robin Isaksson

Narycia duplicella
Narycia duplicella
Algsäckspinnare
Digitivalva arnicella
Digitivalva arnicella
Slåttergubbemal
Depressaria pimpinellae
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal
Depressaria pimpinellae
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal
Elachista compsa
Elachista compsa
Lundsloksgräsmal
Elachista distigmatella
Elachista distigmatella
Tvåpunktsgräsmal
Elachista gangabella
Elachista gangabella
Lundskaftingsgräsmal
Coleophora hemerobiella
Coleophora hemerobiella
Vattrad rönnsäckmal
Coleophora gnaphalii
Coleophora gnaphalii
Grovfjällig hedblomstersäckmal
Apodia bifractella
Apodia bifractella
Krisslekorgmal
Chionodes lugubrellus
Chionodes lugubrellus
Tvåbandad stävmal
Sophronia humerella
Sophronia humerella
Bågstreckad näbbmal
Mesophleps silacellus
Mesophleps silacellus
Solvändepalpmal
Dichomeris limosella
Dichomeris limosella
Sandklövernålmal
Brachmia dimidiella
Brachmia dimidiella
Sandfältspalpmal
Brachmia blandella
Brachmia blandella
Ängspalpmal
Xerocnephasia rigana
Xerocnephasia rigana
Större vitbandsvecklare
Pelochrista huebneriana
Pelochrista huebneriana
Månskärerotvecklare
Eucosma albidulana
Eucosma albidulana
Sandklintsvecklare
Eriogaster arbusculae
Eriogaster arbusculae
Dvärgbjörksspinnare
Lampropteryx otregiata
Lampropteryx otregiata
Skogskärrsfältmätare
Xestia baltica
Xestia baltica
Baltiskt skogsfly
Adelphocoris ticinensis
Adelphocoris ticinensis
Fackelblomskinnbagge
Adelphocoris ticinensis
Adelphocoris ticinensis
Fackelblomskinnbagge
Eurydema dominulus
Eurydema dominulus
Bräsmabärfis
Eurydema dominulus
Eurydema dominulus
Bräsmabärfis
Sympetrum sanguineum
Sympetrum sanguineum
Blodröd ängstrollslända
Bryodema tuberculata
Bryodema tuberculata
Rosenvingad gräshoppa
Tetrix bipunctata
Tetrix bipunctata
Punkttorngräshoppa
Platycleis albopunctata
Platycleis albopunctata
Grå vårtbitare
Poecilus versicolor
Poecilus versicolor
Vårsollöpare
Chrysolina polita
Chrysolina polita
Vattenmyntebagge
Chrysolina varians
Chrysolina varians
Mindre johannesörtsbagge
Byctiscus populi
Byctiscus populi
Asprullvivel
Trichius fasciatus
Trichius fasciatus
Bandad humlebagge
Helophilus hybridus
Helophilus hybridus
Större kärrblomfluga
Sericomyia jakutica
Sericomyia jakutica
Polartorvblomfluga
Sericomyia jakutica
Sericomyia jakutica
Polartorvblomfluga
Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Ljungtorvblomfluga
Chrysotoxum bicinctum
Chrysotoxum bicinctum
Tvåbandad getingfluga
Araneus quadratus
Araneus quadratus
Kvadratspindel
Microlinyphia pusilla
Microlinyphia pusilla
Glansbaldakinspindel
Microlinyphia pusilla
Microlinyphia pusilla
Glansbaldakinspindel
Tibellus oblongus
Tibellus oblongus
Ängshalmspindel
Pachygnatha clercki
Pachygnatha clercki
Ljus käkspindel
Xysticus ulmi
Xysticus ulmi
Kärrkrabbspindel