Foton av Robin Isaksson

Narycia duplicella
Narycia duplicella
Algsäckspinnare
Digitivalva arnicella
Digitivalva arnicella
Slåttergubbemal
Depressaria pimpinellae
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal
Depressaria pimpinellae
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal
Elachista compsa
Elachista compsa
Lundsloksgräsmal
Elachista distigmatella
Elachista distigmatella
Tvåpunktsgräsmal
Elachista gangabella
Elachista gangabella
Lundskaftingsgräsmal
Coleophora hemerobiella
Coleophora hemerobiella
Vattrad rönnsäckmal
Coleophora gnaphalii
Coleophora gnaphalii
Grovfjällig hedblomstersäckmal
Apodia bifractella
Apodia bifractella
Krisslekorgmal
Chionodes lugubrellus
Chionodes lugubrellus
Tvåbandad stävmal
Sophronia humerella
Sophronia humerella
Bågstreckad näbbmal
Mesophleps silacellus
Mesophleps silacellus
Solvändepalpmal
Dichomeris limosella
Dichomeris limosella
Sandklövernålmal
Brachmia dimidiella
Brachmia dimidiella
Sandfältspalpmal
Brachmia blandella
Brachmia blandella
Ängspalpmal
Xerocnephasia rigana
Xerocnephasia rigana
Större vitbandsvecklare
Pelochrista huebneriana
Pelochrista huebneriana
Månskärerotvecklare
Eucosma albidulana
Eucosma albidulana
Sandklintsvecklare
Eriogaster arbusculae
Eriogaster arbusculae
Dvärgbjörksspinnare
Lampropteryx otregiata
Lampropteryx otregiata
Skogskärrsfältmätare
Xestia baltica
Xestia baltica
Baltiskt skogsfly
Adelphocoris ticinensis
Adelphocoris ticinensis
Fackelblomskinnbagge
Adelphocoris ticinensis
Adelphocoris ticinensis
Fackelblomskinnbagge
Eurydema dominulus
Eurydema dominulus
Bräsmabärfis
Eurydema dominulus
Eurydema dominulus
Bräsmabärfis
Sympetrum sanguineum
Sympetrum sanguineum
Blodröd ängstrollslända
Bryodema tuberculata
Bryodema tuberculata
Rosenvingad gräshoppa
Tetrix bipunctata
Tetrix bipunctata
Punkttorngräshoppa
Platycleis albopunctata
Platycleis albopunctata
Grå vårtbitare
Poecilus versicolor
Poecilus versicolor
Vårsollöpare
Chrysolina polita
Chrysolina polita
Vattenmyntebagge
Chrysolina varians
Chrysolina varians
Mindre johannesörtsbagge
Byctiscus populi
Byctiscus populi
Asprullvivel
Trichius fasciatus
Trichius fasciatus
Bandad humlebagge
Helophilus hybridus
Helophilus hybridus
Större kärrblomfluga
Sericomyia jakutica
Sericomyia jakutica
Polartorvblomfluga
Sericomyia jakutica
Sericomyia jakutica
Polartorvblomfluga
Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Ljungtorvblomfluga
Chrysotoxum bicinctum
Chrysotoxum bicinctum
Tvåbandad getingfluga
Araneus quadratus
Araneus quadratus
Kvadratspindel
Microlinyphia pusilla
Microlinyphia pusilla
Glansbaldakinspindel
Microlinyphia pusilla
Microlinyphia pusilla
Glansbaldakinspindel
Tibellus oblongus
Tibellus oblongus
Ängshalmspindel
Pachygnatha clercki
Pachygnatha clercki
Ljus käkspindel
Xysticus ulmi
Xysticus ulmi
Kärrkrabbspindel
Xeris spectrum
Xeris spectrum
Snyltvedstekel
Andrena afzeliella
Andrena afzeliella
Vitklöversandbi
Andrena afzeliella
Andrena afzeliella
Vitklöversandbi
Nomada armata
Nomada armata
Väddgökbi
Colletes marginatus
Colletes marginatus
Klöversidenbi
Colletes marginatus
Colletes marginatus
Klöversidenbi
Megachile versicolor
Megachile versicolor
Ängstapetserarbi
Megachile versicolor
Megachile versicolor
Ängstapetserarbi
Osmia leaiana
Osmia leaiana
Fibblemurarbi
Osmia leaiana
Osmia leaiana
Fibblemurarbi
Pseudochrysis neglecta
Pseudochrysis neglecta
Sidenguldstekel
Elampus panzeri
Elampus panzeri
Krumkantad spatelguldstekel
Elampus panzeri
Elampus panzeri
Krumkantad spatelguldstekel
Pseudomalus violaceus
Pseudomalus violaceus
Violett kulguldstekel
Pseudomalus violaceus
Pseudomalus violaceus
Violett kulguldstekel
Pseudomalus violaceus
Pseudomalus violaceus
Violett kulguldstekel
Vespa crabro
Vespa crabro
Bålgeting
Diplolepis rosae
Diplolepis rosae
Sömntornstekel
Diplolepis rosae
Diplolepis rosae
Sömntornstekel
Brachygaster minutus
Brachygaster minutus
Mindre hungerstekel
Gasteruption assectator
Gasteruption assectator
Slätsprötad bistekel