Foton av Roland Carlsson

Agrotis cinerea
Agrotis cinerea
Brunhalsat jordfly