Foton av Bengt Åke Bengtsson

Stigmella microtheriella
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella microtheriella
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella aceris
Stigmella aceris
Skogslönnsdvärgmal
Stigmella catharticella
Stigmella catharticella
Vägtornsdvärgmal
Stigmella ulmivora
Stigmella ulmivora
Skogsalmsdvärgmal
Stigmella ulmivora
Stigmella ulmivora
Skogsalmsdvärgmal
Stigmella oxyacanthella
Stigmella oxyacanthella
Skimmerdvärgmal
Pseudopostega auritella
Pseudopostega auritella
Fläckögonlocksmal
Pseudopostega crepusculella
Pseudopostega crepusculella
Vinkelögonlocksmal
Antispila petryi
Antispila petryi
Mindre kornellmal
Antispila petryi
Antispila petryi
Mindre kornellmal
Scardia boletella
Scardia boletella
Jättesvampmal
Scardia boletella
Scardia boletella
Jättesvampmal
Monopis jussii
Monopis jussii
Tajgabomal
Bacotia claustrella
Bacotia claustrella
Klocksäckspinnare
Bucculatrix absinthii
Bucculatrix absinthii
Malörtskronmal
Euspilapteryx auroguttella
Euspilapteryx auroguttella
Johannesörtsstyltmal
Acrocercops andreneli
Acrocercops andreneli
Tvillingstyltmal
Acrocercops andreneli
Acrocercops andreneli
Tvillingstyltmal
Parornix atripalpella
Parornix atripalpella
Svartpalpsveckmal
Phyllocnistis asiatica
Phyllocnistis asiatica
Östlig saftmal
Phyllocnistis asiatica
Phyllocnistis asiatica
Östlig saftmal
Kessleria fasciapennella
Kessleria fasciapennella
Slåtterblommemal
Argyresthia svenssoni
Argyresthia svenssoni
Nordlig knoppmal
Ypsolopha nemorella
Ypsolopha nemorella
Ljusgul trymal
Ypsolopha sequella
Ypsolopha sequella
Lönnhöstmal
Rhigognostis annulatella
Rhigognostis annulatella
Skörbjuggsörtsmal
Rhigognostis annulatella
Rhigognostis annulatella
Skörbjuggsörtsmal
Rhigognostis annulatella
Rhigognostis annulatella
Skörbjuggsörtsmal
Rhigognostis kuusamoensis
Rhigognostis kuusamoensis
Nordlig senapsmal
Rhigognostis kuusamoensis
Rhigognostis kuusamoensis
Nordlig senapsmal
Agonopterix astrantiae
Agonopterix astrantiae
Sårläkeplattmal
Agonopterix purpurea
Agonopterix purpurea
Mindre morotsplattmal
Depressaria daucella
Depressaria daucella
Sprängörtsplattmal
Ethmia pusiella
Ethmia pusiella
Större stenfrömal
Ethmia pusiella
Ethmia pusiella
Större stenfrömal
Ethmia bipunctella
Ethmia bipunctella
Blåeldssorgmal
Perittia herrichiella
Perittia herrichiella
Vitfläckig trymal
Elachista poae
Elachista poae
Mannagräsmal
Elachista poae
Elachista poae
Mannagräsmal
Elachista elegans
Elachista elegans
Sen piprörsgräsmal
Elachista apicipunctella
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista dispilella
Elachista dispilella
Fårsvingelgräsmal
Heinemannia festivella
Heinemannia festivella
Vitgul lövängsbrokmal
Decantha borkhausenii
Decantha borkhausenii
Guldfläckspraktmal
Endrosis sarcitrella
Endrosis sarcitrella
Vithövdad skräpmal
Batia internella
Batia internella
Större buskpraktmal
Aplota palpella
Aplota palpella
Palpmossmal
Coleophora conspicuella
Coleophora conspicuella
Kilstreckad klintsäckmal
Coleophora partitella
Coleophora partitella
Kilstreckad röllikasäckmal
Coleophora ochrea
Coleophora ochrea
Solvändesäckmal
Coleophora ochrea
Coleophora ochrea
Solvändesäckmal
Coleophora lixella
Coleophora lixella
Sikelsäckmal
Coleophora virgaureae
Coleophora virgaureae
Gullrissäckmal
Coleophora virgaureae
Coleophora virgaureae
Gullrissäckmal
Coleophora proterella
Coleophora proterella
Förväxlad säckmal
Coleophora proterella
Coleophora proterella
Förväxlad säckmal
Coleophora proterella
Coleophora proterella
Förväxlad säckmal
Coleophora atriplicis
Coleophora atriplicis
Kustmållesäckmal
Coleophora gnaphalii
Coleophora gnaphalii
Grovfjällig hedblomstersäckmal
Coleophora solitariella
Coleophora solitariella
Skarpringad stjärnblomssäckmal
Coleophora clypeiferella
Coleophora clypeiferella
Ribbad mållesäckmal
Coleophora clypeiferella
Coleophora clypeiferella
Ribbad mållesäckmal
Hypatopa inunctella
Hypatopa inunctella
Alskogsförnamal
Hypatopa segnella
Hypatopa segnella
Blandskogsförnamal
Oegoconia uralskella
Oegoconia uralskella
Klippförnamal
Oegoconia uralskella
Oegoconia uralskella
Klippförnamal
Sorhagenia lophyrella
Sorhagenia lophyrella
Större getapelsbrokmal
Metzneria aestivella
Metzneria aestivella
Spåtistelskorgmal
Psamathocrita osseella
Psamathocrita osseella
Hässlestävmal
Psamathocrita osseella
Psamathocrita osseella
Hässlestävmal
Monochroa sepicolella
Monochroa sepicolella
Större bergsyredystermal
Monochroa sepicolella
Monochroa sepicolella
Större bergsyredystermal
Monochroa ferrea
Monochroa ferrea
Sandhedsdystermal
Teleiodes flavimaculellus
Teleiodes flavimaculellus
Gulfläckskantmal
Teleiodes flavimaculellus
Teleiodes flavimaculellus
Gulfläckskantmal
Gelechia sabinellus
Gelechia sabinellus
Längsstreckad enbuskstävmal
Gelechia muscosella
Gelechia muscosella
Snedstreckad videstävmal
Gelechia nigra
Gelechia nigra
Svart aspstävmal
Chionodes lugubrellus
Chionodes lugubrellus
Tvåbandad stävmal
Chionodes ignorantellus
Chionodes ignorantellus
Gulbandad mosstävmal
Athrips pruinosellus
Athrips pruinosellus
Rimfrostsstävmal
Athrips amoenellus
Athrips amoenellus
Praktstävmal
Athrips amoenellus
Athrips amoenellus
Praktstävmal
Scrobipalpa proclivella
Scrobipalpa proclivella
Malörtssmåstävmal
Scrobipalpa ocellatella
Scrobipalpa ocellatella
Ögonsmåstävmal
Caryocolum petryi
Caryocolum petryi
Såpörtsmal
Dichomeris limosella
Dichomeris limosella
Sandklövernålmal
Heterogenea asella
Heterogenea asella
Mindre snigelspinnare
Cochylidia implicitana
Cochylidia implicitana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare
Acleris laterana
Acleris laterana
Fläckhöstvecklare
Acleris laterana
Acleris laterana
Fläckhöstvecklare
Acleris emargana
Acleris emargana
Inbuktad videhöstvecklare
Acleris effractana
Acleris effractana
Jolsterhöstvecklare
Acleris cristana
Acleris cristana
Rosenvårvecklare
Acleris cristana
Acleris cristana
Rosenvårvecklare
Acleris roscidana
Acleris roscidana
Större aspvårvecklare
Acleris roscidana
Acleris roscidana
Större aspvårvecklare
Eana derivana
Eana derivana
Mindre gulfläcksgråvecklare
Eana derivana
Eana derivana
Mindre gulfläcksgråvecklare
Cnephasia longana
Cnephasia longana
Gulaktig gråvecklare
Philedone gerningana
Philedone gerningana
Fjäderbredvecklare
Archips betulanus
Archips betulanus
Porssommarvecklare
Clepsis spectrana
Clepsis spectrana
Kärrsnedbandsvecklare
Clepsis neglectana
Clepsis neglectana
Smultronsvecklare
Bactra suedana
Bactra suedana
Strecksumpvecklare
Celypha aurofasciana
Celypha aurofasciana
Gulbandsvecklare
Celypha aurofasciana
Celypha aurofasciana
Gulbandsvecklare
Epinotia solandriana
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Epinotia palmqvisti
Epinotia palmqvisti
Fjällbjörksvecklare
Epinotia palmqvisti
Epinotia palmqvisti
Fjällbjörksvecklare
Epiblema cirsiana
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare
Notocelia tetragonana
Notocelia tetragonana
Mörk rosenvecklare
Notocelia tetragonana
Notocelia tetragonana
Mörk rosenvecklare
Notocelia rosaecolana
Notocelia rosaecolana
Blek rosenvecklare
Pseudococcyx posticana
Pseudococcyx posticana
Gråblå tallvecklare
Cydia succedana
Cydia succedana
Käringtandsvecklare
Cydia illutana
Cydia illutana
Svart granborrvecklare
Cydia indivisa
Cydia indivisa
Grankådvecklare
Pammene herrichiana
Pammene herrichiana
Bokollonsolvecklare
Pammene insulana
Pammene insulana
Aspsolvecklare
Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal
Epermenia illigerella
Epermenia illigerella
Rödgul kirskålsmal
Epermenia falciformis
Epermenia falciformis
Rödgul strättemal
Epermenia farreni
Epermenia farreni
Björnlokeskärmmal
Epermenia farreni
Epermenia farreni
Björnlokeskärmmal
Marasmarcha lunaedactyla
Marasmarcha lunaedactyla
Puktörnefjädermott
Crombrugghia distans
Crombrugghia distans
Klofibblefjädermott
Oidaematophorus vafradactylus
Oidaematophorus vafradactylus
Brunt krisslefjädermott
Oidaematophorus vafradactylus
Oidaematophorus vafradactylus
Brunt krisslefjädermott
Calyciphora albodactyla
Calyciphora albodactyla
Spåtistelsfjädermott
Pyralis regalis
Pyralis regalis
Kungligt ljusmott
Delplanqueia inscriptella
Delplanqueia inscriptella
Förväxlat timjansmott
Acrobasis sodalella
Acrobasis sodalella
Grått ekbladsmott
Acrobasis sodalella
Acrobasis sodalella
Grått ekbladsmott
Anerastia lotella
Anerastia lotella
Rödgrått gräsrotsmott
Eudonia murana
Eudonia murana
Murugglemott
Crambus heringiellus
Crambus heringiellus
Svartbrunt gräsmott
Pediasia luteella
Pediasia luteella
Ljusribbat gräsmott
Parapoynx stratiotata
Parapoynx stratiotata
Vattenaloemott
Pyrausta nigrata
Pyrausta nigrata
Svart ljusmott
Ostrinia palustralis
Ostrinia palustralis
Vattenskräppemott
Paratalanta hyalinalis
Paratalanta hyalinalis
Sidengult ängsmott
Trichiura crataegi
Trichiura crataegi
Hagtornsspinnare
Gastropacha quercifolia
Gastropacha quercifolia
Rostfärgad bladspinnare
Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche alexis
Klöverblåvinge
Tethea ocularis
Tethea ocularis
Rödaktig blekmaskspinnare
Ligdia adustata
Ligdia adustata
Benvedsmätare
Ennomos alniaria
Ennomos alniaria
Alflikmätare
Ennomos alniaria
Ennomos alniaria
Alflikmätare
Fagivorina arenaria
Fagivorina arenaria
Vit lavmätare
Dyscia fagaria
Dyscia fagaria
Skuggmätare
Hemistola chrysoprasaria
Hemistola chrysoprasaria
Smaragdgrön lundmätare
Timandra griseata
Timandra griseata
Grå syramätare
Scopula virgulata
Scopula virgulata
Snedstreckad lövmätare
Idaea biselata
Idaea biselata
Tofsfotad lövmätare