Foton av Birgitta Andersson

Ectoedemia septembrella
Ectoedemia septembrella
Johannesörtsdvärgmal
Agnathosia mendicella
Agnathosia mendicella
Tiggarsvampmal
Triaxomera parasitella
Triaxomera parasitella
Parasitsvampmal
Bacotia claustrella
Bacotia claustrella
Klocksäckspinnare
Bacotia claustrella
Bacotia claustrella
Klocksäckspinnare
Psyche casta
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Psyche casta
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Psyche casta
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Caloptilia robustella
Caloptilia robustella
Mindre ekstyltmal
Phyllonorycter dubitellus
Phyllonorycter dubitellus
Spetsvinklad videguldmal
Ypsolopha mucronella
Ypsolopha mucronella
Benvedshöstmal
Ypsolopha mucronella
Ypsolopha mucronella
Benvedshöstmal
Ypsolopha mucronella
Ypsolopha mucronella
Benvedshöstmal
Ypsolopha lucella
Ypsolopha lucella
Jungfruhöstmal
Ypsolopha lucella
Ypsolopha lucella
Jungfruhöstmal
Luquetia lobella
Luquetia lobella
Slånruggmal
Agonopterix astrantiae
Agonopterix astrantiae
Sårläkeplattmal
Agonopterix astrantiae
Agonopterix astrantiae
Sårläkeplattmal
Agonopterix purpurea
Agonopterix purpurea
Mindre morotsplattmal
Depressaria chaerophylli
Depressaria chaerophylli
Hårflokeplattmal
Depressaria chaerophylli
Depressaria chaerophylli
Hårflokeplattmal
Depressaria chaerophylli
Depressaria chaerophylli
Hårflokeplattmal
Telechrysis tripuncta
Telechrysis tripuncta
Trepunktspraktmal
Elachista atricomella
Elachista atricomella
Svarthövdad gräsmal
Elachista luticomella
Elachista luticomella
Gulhövdad gräsmal
Elachista distigmatella
Elachista distigmatella
Tvåpunktsgräsmal
Blastodacna hellerella
Blastodacna hellerella
Hagtornsmärgmal
Coleophora trifolii
Coleophora trifolii
Sötväpplingssäckmal
Coleophora gallipennella
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora gallipennella
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora gallipennella
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora otidipennella
Coleophora otidipennella
Dyster frylesäckmal
Coleophora directella
Coleophora directella
Större fältmalörtssäckmal
Mompha ochraceella
Mompha ochraceella
Gul dunörtsbrokmal
Monochroa sepicolella
Monochroa sepicolella
Större bergsyredystermal
Monochroa lucidella
Monochroa lucidella
Knappsävsdystermal
Bryotropha desertella
Bryotropha desertella
Sandfältsmossmal
Bryotropha desertella
Bryotropha desertella
Sandfältsmossmal
Bryotropha desertella
Bryotropha desertella
Sandfältsmossmal
Gelechia scotinella
Gelechia scotinella
Slånstävmal
Gelechia sororculella
Gelechia sororculella
Ringfläckad videstävmal
Gelechia nigra
Gelechia nigra
Svart aspstävmal
Gnorimoschema herbichi
Gnorimoschema herbichi
Grå småstävmal
Scrobipalpa stangei
Scrobipalpa stangei
Sältingssmåstävmal
Scrobipalpa stangei
Scrobipalpa stangei
Sältingssmåstävmal
Scrobipalpa atriplicella
Scrobipalpa atriplicella
Svart småstävmal
Caryocolum blandellum
Caryocolum blandellum
Svartfläckig buskstjärnblomsmal
Caryocolum blandulellum
Caryocolum blandulellum
Svartbandad arvmal
Caryocolum blandulellum
Caryocolum blandulellum
Svartbandad arvmal
Caryocolum tricolorellum
Caryocolum tricolorellum
Trefärgad stjärnblomsmal
Caryocolum kroesmanniellum
Caryocolum kroesmanniellum
Större buskstjärnblomsmal
Caryocolum kroesmanniellum
Caryocolum kroesmanniellum
Större buskstjärnblomsmal
Neofaculta infernella
Neofaculta infernella
Skvattramstävmal
Aethes francillana
Aethes francillana
Morotsblomvecklare
Aethes francillana
Aethes francillana
Morotsblomvecklare
Aethes francillana
Aethes francillana
Morotsblomvecklare
Aethes francillana
Aethes francillana
Morotsblomvecklare
Acleris abietana
Acleris abietana
Granvårvecklare
Doloploca punctulana
Doloploca punctulana
Tryvårvecklare
Doloploca punctulana
Doloploca punctulana
Tryvårvecklare
Doloploca punctulana
Doloploca punctulana
Tryvårvecklare
Archips crataeganus
Archips crataeganus
Hagtornssommarvecklare
Archips crataeganus
Archips crataeganus
Hagtornssommarvecklare
Archips crataeganus
Archips crataeganus
Hagtornssommarvecklare
Choristoneura diversana
Choristoneura diversana
Berberisbredvecklare
Bactra lacteana
Bactra lacteana
Tvillingsumpvecklare
Epinotia rubiginosana
Epinotia rubiginosana
Rödspetsad tallvecklare
Epinotia rubiginosana
Epinotia rubiginosana
Rödspetsad tallvecklare
Epinotia rubiginosana
Epinotia rubiginosana
Rödspetsad tallvecklare
Gypsonoma minutana
Gypsonoma minutana
Silverpoppelsbladvecklare
Gypsonoma nitidulana
Gypsonoma nitidulana
Videhakvecklare
Ancylis achatana
Ancylis achatana
Slånsikelvecklare
Cydia fissana
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia fissana
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia fissana
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia fissana
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia medicaginis
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Cydia medicaginis
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Cydia medicaginis
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Cydia amplana
Cydia amplana
Större ekollonvecklare
Cydia amplana
Cydia amplana
Större ekollonvecklare
Cydia amplana
Cydia amplana
Större ekollonvecklare
Dichrorampha simpliciana
Dichrorampha simpliciana
Gråborotvecklare
Dichrorampha flavidorsana
Dichrorampha flavidorsana
Gulhakad renfanerotvecklare
Tebenna bjerkandrella
Tebenna bjerkandrella
Krisslegnidmal
Tebenna bjerkandrella
Tebenna bjerkandrella
Krisslegnidmal
Epermenia farreni
Epermenia farreni
Björnlokeskärmmal
Oxyptilus parvidactylus
Oxyptilus parvidactylus
Sandfibblefjädermott
Crombrugghia distans
Crombrugghia distans
Klofibblefjädermott
Hellinsia lienigiana
Hellinsia lienigiana
Gråbofjädermott
Aphomia zelleri
Aphomia zelleri
Sandflymott
Achroia grisella
Achroia grisella
Mindre vaxmott
Achroia grisella
Achroia grisella
Mindre vaxmott
Galleria mellonella
Galleria mellonella
Större vaxmott
Ortholepis betulae
Ortholepis betulae
Björkbladsmott
Ortholepis betulae
Ortholepis betulae
Björkbladsmott
Pyla fusca
Pyla fusca
Svartbrunt ljungmott
Delplanqueia dilutella
Delplanqueia dilutella
Brunt timjansmott
Delplanqueia dilutella
Delplanqueia dilutella
Brunt timjansmott
Sciota fumella
Sciota fumella
Östligt molnmott
Sciota fumella
Sciota fumella
Östligt molnmott
Sciota fumella
Sciota fumella
Östligt molnmott
Selagia spadicella
Selagia spadicella
Kastanjebrunt glansmott
Phycitodes albatella
Phycitodes albatella
Triangelkorgmott
Vitula biviella
Vitula biviella
Tallhängemott
Anerastia lotella
Anerastia lotella
Rödgrått gräsrotsmott
Agriphila latistria
Agriphila latistria
Långstreckat gräsmott
Ostrinia palustralis
Ostrinia palustralis
Vattenskräppemott
Ostrinia palustralis
Ostrinia palustralis
Vattenskräppemott
Paratalanta hyalinalis
Paratalanta hyalinalis
Sidengult ängsmott
Idaea sylvestraria
Idaea sylvestraria
Halmfärgad lövmätare
Xanthorhoe biriviata
Xanthorhoe biriviata
Springkornsfältmätare
Xanthorhoe biriviata
Xanthorhoe biriviata
Springkornsfältmätare
Xanthorhoe biriviata
Xanthorhoe biriviata
Springkornsfältmätare
Catarhoe rubidata
Catarhoe rubidata
Rödbandad fältmätare
Eupithecia innotata
Eupithecia innotata
Malörtsmalmätare
Eupithecia ochridata
Eupithecia ochridata
Gråblek malmätare
Euchoeca nebulata
Euchoeca nebulata
Brungul älvmätare
Euchoeca nebulata
Euchoeca nebulata
Brungul älvmätare
Euchoeca nebulata
Euchoeca nebulata
Brungul älvmätare
Schrankia intermedialis
Schrankia intermedialis
Intermediärt mottfly
Schrankia intermedialis
Schrankia intermedialis
Intermediärt mottfly
Cucullia fraudatrix
Cucullia fraudatrix
Gråbokapuschongfly
Hadena capsincola
Hadena capsincola
Mindre vitblärefly
Euxoa tritici
Euxoa tritici
Vetejordfly
Euxoa tritici
Euxoa tritici
Vetejordfly
Euxoa tritici
Euxoa tritici
Vetejordfly
Euxoa tritici
Euxoa tritici
Vetejordfly
Noctua janthina
Noctua janthina
Gråviolett bandfly
Lygaeus equestris
Lygaeus equestris
Riddarskinnbagge
Gastrodes abietum
Gastrodes abietum
Grankottskinnbagge
Gastrodes abietum
Gastrodes abietum
Grankottskinnbagge
Gastrodes abietum
Gastrodes abietum
Grankottskinnbagge