Foton av Gunilla Lagerqvist

Leucoptera orobi
Leucoptera orobi
Gökärtspuckelmal
Coleophora discordella
Coleophora discordella
Käringtandssäckmal
Setina roscida
Setina roscida
Mindre borstspinnare