Foton av PG Utterfors

Decantha borkhausenii
Decantha borkhausenii
Guldfläckspraktmal
Coleophora spiraeella
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora limosipennella
Coleophora limosipennella
Ljuskantad almsäckmal
Coleophora tanaceti
Coleophora tanaceti
Renfanesäckmal
Oegoconia uralskella
Oegoconia uralskella
Klippförnamal
Oegoconia uralskella
Oegoconia uralskella
Klippförnamal
Oegoconia uralskella
Oegoconia uralskella
Klippförnamal
Oegoconia uralskella
Oegoconia uralskella
Klippförnamal
Epinotia subsequana
Epinotia subsequana
Silvergranstoppvecklare
Rhyacionia logaea
Rhyacionia logaea
Hårsprötad tallvecklare
Rhyacionia logaea
Rhyacionia logaea
Hårsprötad tallvecklare
Stenoptilia pneumonanthes
Stenoptilia pneumonanthes
Klockgentianafjädermott
Clostera anachoreta
Clostera anachoreta
Svartfläckig högstjärt
Mythimna vitellina
Mythimna vitellina
Äggult gräsfly