Foton av Mikael Larsson

Stigmella anomalella
Stigmella anomalella
Nypondvärgmal
Stigmella anomalella
Stigmella anomalella
Nypondvärgmal
Stigmella anomalella
Stigmella anomalella
Nypondvärgmal
Stigmella auromarginella
Stigmella auromarginella
Björnbärsdvärgmal
Stigmella auromarginella
Stigmella auromarginella
Björnbärsdvärgmal
Stigmella auromarginella
Stigmella auromarginella
Björnbärsdvärgmal
Ectoedemia intimella
Ectoedemia intimella
Signaldvärgmal
Ectoedemia occultella
Ectoedemia occultella
Vårtbjörksdvärgmal
Parornix loganella
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Luquetia lobella
Luquetia lobella
Slånruggmal
Agonopterix nervosa
Agonopterix nervosa
Rödbrämad harrisplattmal
Agonopterix nervosa
Agonopterix nervosa
Rödbrämad harrisplattmal
Agonopterix assimilella
Agonopterix assimilella
Harrisskottplattmal
Elachista exactella
Elachista exactella
Kruståtelsgräsmal
Elachista albidella
Elachista albidella
Tuvsävsgräsmal
Elachista bifasciella
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal
Elachista triatomea
Elachista triatomea
Trepunktsgräsmal
Bisigna procerella
Bisigna procerella
Hieroglyfpraktmal
Batia internella
Batia internella
Större buskpraktmal
Oecophora bractella
Oecophora bractella
Blågul praktmal
Coleophora discordella
Coleophora discordella
Käringtandssäckmal
Coleophora tanaceti
Coleophora tanaceti
Renfanesäckmal
Mompha subbistrigella
Mompha subbistrigella
Bergdunörtsbrokmal
Pancalia schwarzella
Pancalia schwarzella
Större violbrokmal
Pancalia schwarzella
Pancalia schwarzella
Större violbrokmal
Aristotelia brizella
Aristotelia brizella
Triftfilosofmal
Aristotelia brizella
Aristotelia brizella
Triftfilosofmal
Monochroa elongella
Monochroa elongella
Motfläcksdystermal
Monochroa niphognatha
Monochroa niphognatha
Fyrpunkterad dystermal
Eulamprotes superbella
Eulamprotes superbella
Mindre silverdystermal
Eulamprotes superbella
Eulamprotes superbella
Mindre silverdystermal
Bryotropha affinis
Bryotropha affinis
Ljuspunktsmossmal
Bryotropha affinis
Bryotropha affinis
Ljuspunktsmossmal
Mirificarma mulinella
Mirificarma mulinella
Harrisstävmal
Mirificarma mulinella
Mirificarma mulinella
Harrisstävmal
Mirificarma mulinella
Mirificarma mulinella
Harrisstävmal
Neofriseria peliella
Neofriseria peliella
Snedfläckad syrastävmal
Athrips tetrapunctellus
Athrips tetrapunctellus
Kärrvialsstävmal
Scrobipalpa clintoni
Scrobipalpa clintoni
Kustsmåstävmal
Scrobipalpa atriplicella
Scrobipalpa atriplicella
Svart småstävmal
Scrobipalpula psilella
Scrobipalpula psilella
Ljuskantad småstävmal
Cydia orobana
Cydia orobana
Vickervecklare
Cydia duplicana
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia duplicana
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia lobarzewskii
Cydia lobarzewskii
Trädgårdsvecklare
Cydia lobarzewskii
Cydia lobarzewskii
Trädgårdsvecklare
Cydia lobarzewskii
Cydia lobarzewskii
Trädgårdsvecklare
Dichrorampha plumbagana
Dichrorampha plumbagana
Ljus röllikarotvecklare
Dichrorampha plumbagana
Dichrorampha plumbagana
Ljus röllikarotvecklare
Etiella zinckenella
Etiella zinckenella
Tropikärtmott
Scoparia subfusca
Scoparia subfusca
Hästhovsugglemott
Udea ferrugalis
Udea ferrugalis
Vandrarängsmott
Orthonama obstipata
Orthonama obstipata
Vandringsfältmätare
Eupithecia haworthiata
Eupithecia haworthiata
Klematismalmätare
Eupithecia pulchellata
Eupithecia pulchellata
Fingerborgsmalmätare
Eublemma purpurina
Eublemma purpurina
Praktmjölfly
Mythimna vitellina
Mythimna vitellina
Äggult gräsfly
Orgyia antiquoides
Orgyia antiquoides
Ljungtofsspinnare
Andrena
Andrena
Sandbin
Andrena
Andrena
Sandbin
Andrena
Andrena
Sandbin
Andrena afzeliella
Andrena afzeliella
Vitklöversandbi
Andrena afzeliella
Andrena afzeliella
Vitklöversandbi
Andrena afzeliella
Andrena afzeliella
Vitklöversandbi
Andrena afzeliella
Andrena afzeliella
Vitklöversandbi
Andrena afzeliella
Andrena afzeliella
Vitklöversandbi
Andrena argentata
Andrena argentata
Silversandbi
Andrena argentata
Andrena argentata
Silversandbi
Andrena argentata
Andrena argentata
Silversandbi
Andrena argentata
Andrena argentata
Silversandbi
Andrena batava
Andrena batava
Batavsandbi
Andrena batava
Andrena batava
Batavsandbi
Andrena batava
Andrena batava
Batavsandbi
Andrena batava
Andrena batava
Batavsandbi
Andrena batava
Andrena batava
Batavsandbi
Andrena batava
Andrena batava
Batavsandbi
Andrena batava
Andrena batava
Batavsandbi
Andrena batava
Andrena batava
Batavsandbi
Andrena batava
Andrena batava
Batavsandbi
Andrena bicolor
Andrena bicolor
Ängssandbi
Andrena bicolor
Andrena bicolor
Ängssandbi
Andrena bicolor
Andrena bicolor
Ängssandbi
Andrena bicolor
Andrena bicolor
Ängssandbi
Andrena carantonica
Andrena carantonica
Hagtornssandbi
Andrena fucata
Andrena fucata
Hallonsandbi
Andrena fulva
Andrena fulva
Glödsandbi
Andrena fulva
Andrena fulva
Glödsandbi
Andrena fulva
Andrena fulva
Glödsandbi
Andrena fulva
Andrena fulva
Glödsandbi
Andrena fulva
Andrena fulva
Glödsandbi
Andrena fulva
Andrena fulva
Glödsandbi
Andrena fulvago
Andrena fulvago
Fibblesandbi
Andrena haemorrhoa
Andrena haemorrhoa
Trädgårdssandbi
Andrena haemorrhoa
Andrena haemorrhoa
Trädgårdssandbi
Andrena haemorrhoa
Andrena haemorrhoa
Trädgårdssandbi
Andrena haemorrhoa
Andrena haemorrhoa
Trädgårdssandbi
Andrena haemorrhoa
Andrena haemorrhoa
Trädgårdssandbi
Andrena haemorrhoa
Andrena haemorrhoa
Trädgårdssandbi
Andrena helvola
Andrena helvola
Äppelsandbi
Andrena lapponica
Andrena lapponica
Blåbärssandbi
Andrena lapponica
Andrena lapponica
Blåbärssandbi
Andrena lathyri
Andrena lathyri
Vialsandbi
Andrena nigriceps
Andrena nigriceps
Sommarsandbi
Andrena nigriceps
Andrena nigriceps
Sommarsandbi
Andrena nigriceps
Andrena nigriceps
Sommarsandbi
Andrena nigroaenea
Andrena nigroaenea
Gyllensandbi
Andrena nigroaenea
Andrena nigroaenea
Gyllensandbi
Andrena praecox
Andrena praecox
Vårsandbi
Andrena praecox
Andrena praecox
Vårsandbi
Andrena praecox
Andrena praecox
Vårsandbi
Andrena praecox
Andrena praecox
Vårsandbi
Andrena praecox
Andrena praecox
Vårsandbi
Andrena tarsata
Andrena tarsata
Blodrotssandbi
Andrena tarsata
Andrena tarsata
Blodrotssandbi
Andrena tibialis
Andrena tibialis
Lönnsandbi
Andrena tibialis
Andrena tibialis
Lönnsandbi
Andrena tibialis
Andrena tibialis
Lönnsandbi
Andrena tibialis
Andrena tibialis
Lönnsandbi
Andrena tibialis
Andrena tibialis
Lönnsandbi
Andrena vaga
Andrena vaga
Sälgsandbi
Andrena vaga
Andrena vaga
Sälgsandbi