Foton av Patrik Hall

Pseudopostega auritella
Pseudopostega auritella
Fläckögonlocksmal
Ypsolopha lucella
Ypsolopha lucella
Jungfruhöstmal
Agonopterix astrantiae
Agonopterix astrantiae
Sårläkeplattmal
Agonopterix subpropinquella
Agonopterix subpropinquella
Större tistelplattmal
Agonopterix subpropinquella
Agonopterix subpropinquella
Större tistelplattmal
Depressaria ultimella
Depressaria ultimella
Bäckmärkeplattmal
Depressaria ultimella
Depressaria ultimella
Bäckmärkeplattmal
Depressaria radiella
Depressaria radiella
Palsternacksplattmal
Elachista luticomella
Elachista luticomella
Gulhövdad gräsmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Heinemannia festivella
Heinemannia festivella
Vitgul lövängsbrokmal
Blastodacna hellerella
Blastodacna hellerella
Hagtornsmärgmal
Scythris fuscoaenea
Scythris fuscoaenea
Solvändefältmal
Scythris cicadella
Scythris cicadella
Knavelfältmal
Scythris cicadella
Scythris cicadella
Knavelfältmal
Scythris cicadella
Scythris cicadella
Knavelfältmal
Batia internella
Batia internella
Större buskpraktmal
Batia internella
Batia internella
Större buskpraktmal
Batia internella
Batia internella
Större buskpraktmal
Batia lunaris
Batia lunaris
Mindre buskpraktmal
Batia lunaris
Batia lunaris
Mindre buskpraktmal
Coleophora gallipennella
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora conspicuella
Coleophora conspicuella
Kilstreckad klintsäckmal
Coleophora caelebipennella
Coleophora caelebipennella
Kilstreckad hedblomstersäckmal
Coleophora directella
Coleophora directella
Större fältmalörtssäckmal
Coleophora granulatella
Coleophora granulatella
Grå fältmalörtssäckmal
Coleophora granulatella
Coleophora granulatella
Grå fältmalörtssäckmal
Mompha miscella
Mompha miscella
Solvändebrokmal
Pancalia leuwenhoekella
Pancalia leuwenhoekella
Mindre violbrokmal
Aristotelia brizella
Aristotelia brizella
Triftfilosofmal
Metzneria aestivella
Metzneria aestivella
Spåtistelskorgmal
Metzneria aestivella
Metzneria aestivella
Spåtistelskorgmal
Bryotropha basaltinella
Bryotropha basaltinella
Storfläckig mossmal
Bryotropha basaltinella
Bryotropha basaltinella
Storfläckig mossmal
Bryotropha basaltinella
Bryotropha basaltinella
Storfläckig mossmal
Mirificarma mulinella
Mirificarma mulinella
Harrisstävmal
Sophronia semicostella
Sophronia semicostella
Rakstreckad näbbmal
Sophronia humerella
Sophronia humerella
Bågstreckad näbbmal
Mesophleps silacellus
Mesophleps silacellus
Solvändepalpmal
Nothris lemniscella
Nothris lemniscella
Bergskrabbemal
Nothris lemniscella
Nothris lemniscella
Bergskrabbemal
Aethes francillana
Aethes francillana
Morotsblomvecklare
Aethes fennicana
Aethes fennicana
Strätteblomvecklare
Aethes kindermanniana
Aethes kindermanniana
Fältmalörtsblomvecklare
Cochylis pallidana
Cochylis pallidana
Monkeblomvecklare
Archips betulanus
Archips betulanus
Porssommarvecklare
Archips crataeganus
Archips crataeganus
Hagtornssommarvecklare
Choristoneura diversana
Choristoneura diversana
Berberisbredvecklare
Bactra lacteana
Bactra lacteana
Tvillingsumpvecklare
Pelochrista caecimaculana
Pelochrista caecimaculana
Rödklintsrotvecklare
Pelochrista caecimaculana
Pelochrista caecimaculana
Rödklintsrotvecklare
Pelochrista caecimaculana
Pelochrista caecimaculana
Rödklintsrotvecklare
Cydia fissana
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia pallifrontana
Cydia pallifrontana
Sötvedelsvecklare
Cydia caecana
Cydia caecana
Skogsklövervecklare
Cydia medicaginis
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Cydia duplicana
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia pactolana
Cydia pactolana
Granbarksvecklare
Pammene albuginana
Pammene albuginana
Ekgallssolvecklare
Oidaematophorus lithodactylus
Oidaematophorus lithodactylus
Grått krisslefjädermott
Oidaematophorus lithodactylus
Oidaematophorus lithodactylus
Grått krisslefjädermott
Pyralis regalis
Pyralis regalis
Kungligt ljusmott
Acrobasis suavella
Acrobasis suavella
Snedbandat slånmott
Acrobasis suavella
Acrobasis suavella
Snedbandat slånmott
Agriphila biarmica
Agriphila biarmica
Fjällmyrsgräsmott
Pyrausta cingulata
Pyrausta cingulata
Gördelljusmott
Pyrausta sanguinalis
Pyrausta sanguinalis
Blodrött ljusmott
Paratalanta hyalinalis
Paratalanta hyalinalis
Sidengult ängsmott
Paratalanta hyalinalis
Paratalanta hyalinalis
Sidengult ängsmott
Scopula ornata
Scopula ornata
Prydlig lövmätare
Idaea sylvestraria
Idaea sylvestraria
Halmfärgad lövmätare
Idaea trigeminata
Idaea trigeminata
Brunfläckad lövmätare
Idaea trigeminata
Idaea trigeminata
Brunfläckad lövmätare
Eupithecia haworthiata
Eupithecia haworthiata
Klematismalmätare
Eupithecia trisignaria
Eupithecia trisignaria
Spenörtsmalmätare
Eupithecia trisignaria
Eupithecia trisignaria
Spenörtsmalmätare
Asthena anseraria
Asthena anseraria
Kornellmätare
Thaumetopoea pinivora
Thaumetopoea pinivora
Tallprocessionspinnare
Thaumetopoea pinivora
Thaumetopoea pinivora
Tallprocessionspinnare
Thaumetopoea pinivora
Thaumetopoea pinivora
Tallprocessionspinnare
Clostera anastomosis
Clostera anastomosis
Brungrå högstjärt
Cucullia verbasci
Cucullia verbasci
Kungsljuskapuschongfly
Apamea epomidion
Apamea epomidion
Leverbrunt ängsfly
Apamea epomidion
Apamea epomidion
Leverbrunt ängsfly
Anarta melanopa
Anarta melanopa
Svartfläckat hedfly
Euxoa vitta
Euxoa vitta
Stäppjordfly
Pelosia obtusa
Pelosia obtusa
Vasslavspinnare
Eilema pygmaeolum
Eilema pygmaeolum
Gulpannad lavspinnare
Eilema pygmaeolum
Eilema pygmaeolum
Gulpannad lavspinnare
Gerris thoracicus
Gerris thoracicus
Kustskräddare
Gerris thoracicus
Gerris thoracicus
Kustskräddare
Orsillus depressus
Orsillus depressus
Cypresskinnbagge
Orsillus depressus
Orsillus depressus
Cypresskinnbagge
Megacoelum infusum
Megacoelum infusum
Ädellövskinnbagge
Halticus luteicollis
Halticus luteicollis
Gulhalsad ängsskinnbagge
Halticus luteicollis
Halticus luteicollis
Gulhalsad ängsskinnbagge
Amblytylus albidus
Amblytylus albidus
Borsttåtelskinnbagge