Foton av Jan-Erik Malmstigen

Psyche casta
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Depressaria daucella
Depressaria daucella
Sprängörtsplattmal
Udea decrepitalis
Udea decrepitalis
Bräkenängsmott
Tethea or
Tethea or
Poppelblekmaskspinnare
Macaria loricaria
Macaria loricaria
Nordisk buskmätare
Xanthorhoe biriviata
Xanthorhoe biriviata
Springkornsfältmätare
Nothocasis sertata
Nothocasis sertata
Brunbandad lobmätare
Phragmatiphila nexa
Phragmatiphila nexa
Vinkelprytt rörfly
Poecilus cupreus
Poecilus cupreus
Kopparsollöpare
Poecilus cupreus
Poecilus cupreus
Kopparsollöpare
Dorcatoma punctulata
Dorcatoma punctulata
Klibbtickgnagare
Molorchus minor
Molorchus minor
Kortvingad granbock
Saperda carcharias
Saperda carcharias
Större aspvedbock
Saperda carcharias
Saperda carcharias
Större aspvedbock
Rhagium sycophanta
Rhagium sycophanta
Ekträdlöpare
Arhopalus rusticus
Arhopalus rusticus
Brun barkbock
Tetropium castaneum
Tetropium castaneum
Allmän barkbock
Chrysomela populi
Chrysomela populi
Aspglansbagge
Donacia aquatica
Donacia aquatica
Regnbågsrörbock
Peltis grossa
Peltis grossa
Större flatbagge
Cionus montanus
Cionus montanus
Större kungsljusvivel
Ips typographus
Ips typographus
Granbarkborre
Tomicus minor
Tomicus minor
Mindre märgborre
Tomicus piniperda
Tomicus piniperda
Större märgborre
Trypodendron lineatum
Trypodendron lineatum
Randig vedborre
Ctenicera pectinicornis
Ctenicera pectinicornis
Kamglansknäppare
Diacanthous undulatus
Diacanthous undulatus
Huldreknäppare
Elateroides dermestoides
Elateroides dermestoides
Bredhalsad varvsfluga
Silpha tristis
Silpha tristis
Smalkantad asbagge
Silpha tristis
Silpha tristis
Smalkantad asbagge
Staphylinus caesareus
Staphylinus caesareus
Guldkindad kejsarkortvinge
Eristalis tenax
Eristalis tenax
Storslamfluga
Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Ljungtorvblomfluga
Syrphus ribesii
Syrphus ribesii
Gul solblomfluga
Syrphus ribesii
Syrphus ribesii
Gul solblomfluga
Tegenaria domestica
Tegenaria domestica
Mindre husspindel
Larinioides cornutus
Larinioides cornutus
Vasshjulspindel
Nuctenea silvicultrix
Nuctenea silvicultrix
Mindre skuggspindel
Nuctenea silvicultrix
Nuctenea silvicultrix
Mindre skuggspindel
Nuctenea silvicultrix
Nuctenea silvicultrix
Mindre skuggspindel
Gnaphosa montana
Gnaphosa montana
Skogshuggspindel
Philodromus margaritatus
Philodromus margaritatus
Brokig barksnabblöpare
Tibellus oblongus
Tibellus oblongus
Ängshalmspindel
Attulus terebratus
Attulus terebratus
Laduhoppspindel
Metellina mengei
Metellina mengei
Munkspindel
Metellina mengei
Metellina mengei
Munkspindel
Tetragnatha extensa
Tetragnatha extensa
Mässingssträckspindel
Mitopus morio
Mitopus morio
Sadellocke
Lithobius forficatus
Lithobius forficatus
Brun stenkrypare