Foton av Lars G R Nilsson

Triodia sylvina
Triodia sylvina
Kamsprötad rotfjäril
Korscheltellus lupulinus
Korscheltellus lupulinus
Lerfärgad rotfjäril
Ectoedemia sericopeza
Ectoedemia sericopeza
Lönnfruktsdvärgmal
Nemophora degeerella
Nemophora degeerella
Lövskogsantennmal
Nemophora degeerella
Nemophora degeerella
Lövskogsantennmal
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Cauchas rufimitrella
Cauchas rufimitrella
Bräsmeantennmal
Yponomeuta cagnagellus
Yponomeuta cagnagellus
Benvedsspinnmal
Yponomeuta cagnagellus
Yponomeuta cagnagellus
Benvedsspinnmal
Yponomeuta cagnagellus
Yponomeuta cagnagellus
Benvedsspinnmal
Argyresthia bonnetella
Argyresthia bonnetella
Hagtornsknoppmal
Agonopterix liturosa
Agonopterix liturosa
Gulryggad johannesplattmal
Depressaria radiella
Depressaria radiella
Palsternacksplattmal
Depressaria radiella
Depressaria radiella
Palsternacksplattmal
Depressaria radiella
Depressaria radiella
Palsternacksplattmal
Harpella forficella
Harpella forficella
Jättepraktmal
Hypatopa binotella
Hypatopa binotella
Barrskogsförnamal
Carpatolechia alburnella
Carpatolechia alburnella
Vit björkkantmal
Adscita statices
Adscita statices
Ängsmetallvinge
Zygaena minos
Zygaena minos
Klubbsprötad bastardsvärmare
Zygaena viciae
Zygaena viciae
Mindre bastardsvärmare
Zygaena filipendulae
Zygaena filipendulae
Sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena filipendulae
Zygaena filipendulae
Sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena lonicerae
Zygaena lonicerae
Bredbrämad bastardsvärmare
Zygaena lonicerae
Zygaena lonicerae
Bredbrämad bastardsvärmare
Zygaena lonicerae
Zygaena lonicerae
Bredbrämad bastardsvärmare
Zygaena lonicerae
Zygaena lonicerae
Bredbrämad bastardsvärmare
Zygaena lonicerae
Zygaena lonicerae
Bredbrämad bastardsvärmare
Cossus cossus
Cossus cossus
Större träfjäril
Agapeta hamana
Agapeta hamana
Tistelgulvecklare
Agapeta zoegana
Agapeta zoegana
Klintgulvecklare
Aethes cnicana
Aethes cnicana
Tistelblomvecklare
Aethes rubigana
Aethes rubigana
Kardborrblomvecklare
Cochylis flaviciliana
Cochylis flaviciliana
Röd väddblomvecklare
Cochylis dubitana
Cochylis dubitana
Vithövdad korgblomvecklare
Aleimma loeflingiana
Aleimma loeflingiana
Gul ekbredvecklare
Acleris forsskaleana
Acleris forsskaleana
Lönnbredvecklare
Acleris emargana
Acleris emargana
Inbuktad videhöstvecklare
Acleris variegana
Acleris variegana
Vitbrokig rosenhöstvecklare
Acleris aspersana
Acleris aspersana
Smultronhöstvecklare
Paramesia gnomana
Paramesia gnomana
Blåbärsbredvecklare
Archips xylosteanus
Archips xylosteanus
Trysommarvecklare
Pandemis corylana
Pandemis corylana
Hasselbredvecklare
Pandemis cerasana
Pandemis cerasana
Lädergul bredvecklare
Pandemis cerasana
Pandemis cerasana
Lädergul bredvecklare
Pandemis dumetana
Pandemis dumetana
Björnbärsbredvecklare
Clepsis rurinana
Clepsis rurinana
Trysnedbandsvecklare
Clepsis spectrana
Clepsis spectrana
Kärrsnedbandsvecklare
Hedya atropunctana
Hedya atropunctana
Svartpunktsbrokvecklare
Celypha striana
Celypha striana
Maskrosgrundvecklare
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Celypha siderana
Celypha siderana
Spireabrokvecklare
Phiaris schulziana
Phiaris schulziana
Ljungbrokvecklare
Olethreutes arcuellus
Olethreutes arcuellus
Prydlig brokvecklare
Spilonota laricana
Spilonota laricana
Lärkknoppvecklare
Epinotia tenerana
Epinotia tenerana
Alknoppvecklare
Epiblema sticticana
Epiblema sticticana
Hästhovsstjälkvecklare
Notocelia uddmanniana
Notocelia uddmanniana
Björnbärsvecklare
Notocelia roborana
Notocelia roborana
Större rosenvecklare
Rhyacionia pinicolana
Rhyacionia pinicolana
Mosaiktallvecklare
Clavigesta purdeyi
Clavigesta purdeyi
Tallbarrsvecklare
Clavigesta purdeyi
Clavigesta purdeyi
Tallbarrsvecklare
Lathronympha strigana
Lathronympha strigana
Johannesörtsvecklare
Pammene populana
Pammene populana
Videsolvecklare
Pammene populana
Pammene populana
Videsolvecklare
Dichrorampha petiverella
Dichrorampha petiverella
Gulhakad röllikarotvecklare
Anthophila fabriciana
Anthophila fabriciana
Bredvingad nässelmal
Platyptilia gonodactyla
Platyptilia gonodactyla
Hästhovsfjädermott
Platyptilia gonodactyla
Platyptilia gonodactyla
Hästhovsfjädermott
Gillmeria tetradactyla
Gillmeria tetradactyla
Renfanefjädermott
Geina didactyla
Geina didactyla
Humleblomsterfjädermott
Emmelina monodactyla
Emmelina monodactyla
Åkervindefjädermott
Synaphe punctalis
Synaphe punctalis
Spetsvingat mossmott
Oncocera semirubella
Oncocera semirubella
Käringtandsmott
Oncocera semirubella
Oncocera semirubella
Käringtandsmott
Pempelia palumbella
Pempelia palumbella
Jungfrulinsmott
Phycita roborella
Phycita roborella
Gråbrunt ekbladsmott
Acrobasis advenella
Acrobasis advenella
Rönnbladsmott
Plodia interpunctella
Plodia interpunctella
Indiskt mjölmott
Scoparia pyralella
Scoparia pyralella
Skarptecknat ugglemott
Eudonia mercurella
Eudonia mercurella
Molnugglemott
Chrysoteuchia culmella
Chrysoteuchia culmella
Trädgårdsgräsmott
Crambus heringiellus
Crambus heringiellus
Svartbrunt gräsmott
Agriphila tristella
Agriphila tristella
Dystergräsmott
Agriphila selasella
Agriphila selasella
Strandgräsmott
Agriphila straminella
Agriphila straminella
Halmgult gräsmott
Catoptria permutatella
Catoptria permutatella
Bandat silvergräsmott
Catoptria pinella
Catoptria pinella
Silverfläckat gräsmott
Catoptria falsella
Catoptria falsella
Hällmarksgräsmott
Schoenobius gigantella
Schoenobius gigantella
Större sävmott
Evergestis extimalis
Evergestis extimalis
Molnbrämat senapsmott
Evergestis pallidata
Evergestis pallidata
Sommargyllensmott
Udea lutealis
Udea lutealis
Blekgult ängsmott
Pyrausta despicata
Pyrausta despicata
Grobladsljusmott
Pyrausta aurata
Pyrausta aurata
Guldljusmott
Pyrausta purpuralis
Pyrausta purpuralis
Purpurljusmott
Pyrausta purpuralis
Pyrausta purpuralis
Purpurljusmott
Anania verbascalis
Anania verbascalis
Kungsljusmott
Anania hortulata
Anania hortulata
Vitt nässelmott
Patania ruralis
Patania ruralis
Större nässelmott
Malacosoma neustrium
Malacosoma neustrium
Buskringspinnare
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare
Lasiocampa trifolii
Lasiocampa trifolii
Klöverspinnare
Dendrolimus pini
Dendrolimus pini
Tallspinnare
Euthrix potatoria
Euthrix potatoria
Gräselefant
Euthrix potatoria
Euthrix potatoria
Gräselefant
Saturnia pavonia
Saturnia pavonia
Mindre påfågelspinnare
Saturnia pavonia
Saturnia pavonia
Mindre påfågelspinnare
Mimas tiliae
Mimas tiliae
Lindsvärmare
Acherontia atropos
Acherontia atropos
Dödskallesvärmare
Sphinx pinastri
Sphinx pinastri
Tallsvärmare
Sphinx pinastri
Sphinx pinastri
Tallsvärmare
Sphinx pinastri
Sphinx pinastri
Tallsvärmare
Hyles gallii
Hyles gallii
Brunsprötad skymningssvärmare
Hyles gallii
Hyles gallii
Brunsprötad skymningssvärmare
Deilephila elpenor
Deilephila elpenor
Större snabelsvärmare
Pyrgus armoricanus
Pyrgus armoricanus
Backvisslare
Thymelicus lineola
Thymelicus lineola
Mindre tåtelsmygare
Thymelicus lineola
Thymelicus lineola
Mindre tåtelsmygare
Thymelicus lineola
Thymelicus lineola
Mindre tåtelsmygare
Hesperia comma
Hesperia comma
Silversmygare
Ochlodes sylvanus
Ochlodes sylvanus
Ängssmygare
Ochlodes sylvanus
Ochlodes sylvanus
Ängssmygare
Ochlodes sylvanus
Ochlodes sylvanus
Ängssmygare
Ochlodes sylvanus
Ochlodes sylvanus
Ängssmygare
Ochlodes sylvanus
Ochlodes sylvanus
Ängssmygare
Parnassius apollo
Parnassius apollo
Apollofjäril
Parnassius apollo
Parnassius apollo
Apollofjäril
Papilio machaon
Papilio machaon
Makaonfjäril
Aporia crataegi
Aporia crataegi
Hagtornsfjäril
Aporia crataegi
Aporia crataegi
Hagtornsfjäril
Pieris rapae
Pieris rapae
Rovfjäril
Pieris rapae
Pieris rapae
Rovfjäril
Pieris napi
Pieris napi
Rapsfjäril
Pieris napi
Pieris napi
Rapsfjäril
Pieris napi
Pieris napi
Rapsfjäril
Pieris napi
Pieris napi
Rapsfjäril
Colias hyale
Colias hyale
Ljusgul höfjäril
Colias hyale
Colias hyale
Ljusgul höfjäril
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx rhamni
Citronfjäril
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx rhamni
Citronfjäril
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx rhamni
Citronfjäril
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx rhamni
Citronfjäril
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas
Mindre guldvinge
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas
Mindre guldvinge
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas
Mindre guldvinge
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas
Mindre guldvinge
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas
Mindre guldvinge
Lycaena virgaureae
Lycaena virgaureae
Vitfläckig guldvinge
Lycaena virgaureae
Lycaena virgaureae
Vitfläckig guldvinge
Lycaena virgaureae
Lycaena virgaureae
Vitfläckig guldvinge
Lycaena virgaureae
Lycaena virgaureae
Vitfläckig guldvinge
Lycaena virgaureae
Lycaena virgaureae
Vitfläckig guldvinge
Lycaena virgaureae
Lycaena virgaureae
Vitfläckig guldvinge
Lycaena hippothoe
Lycaena hippothoe
Violettkantad guldvinge
Favonius quercus
Favonius quercus
Eksnabbvinge
Satyrium w-album
Satyrium w-album
Almsnabbvinge
Cupido minimus
Cupido minimus
Mindre blåvinge
Celastrina argiolus
Celastrina argiolus
Tosteblåvinge
Phengaris arion
Phengaris arion
Svartfläckig blåvinge
Phengaris arion
Phengaris arion
Svartfläckig blåvinge
Phengaris alcon
Phengaris alcon
Alkonblåvinge
Phengaris alcon
Phengaris alcon
Alkonblåvinge
Phengaris alcon
Phengaris alcon
Alkonblåvinge
Phengaris alcon
Phengaris alcon
Alkonblåvinge