Foton av Tommy Lindberg

Narycia duplicella
Narycia duplicella
Algsäckspinnare
Tinagma ocnerostomellum
Tinagma ocnerostomellum
Blåeldsskäckmal
Bucculatrix maritima
Bucculatrix maritima
Strandasterkronmal
Aspilapteryx tringipennella
Aspilapteryx tringipennella
Svartkämpestyltmal
Pseudoswammerdamia combinella
Pseudoswammerdamia combinella
Orangespetsad gråmal
Argyresthia spinosella
Argyresthia spinosella
Grå slånknoppmal
Ypsolopha alpella
Ypsolopha alpella
Bergekshöstmal
Elachista serricornis
Elachista serricornis
Mindre kärrgräsmal
Elachista bifasciella
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal
Heinemannia festivella
Heinemannia festivella
Vitgul lövängsbrokmal
Coleophora anatipennella
Coleophora anatipennella
Pudrad hasselsäckmal
Coleophora gallipennella
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Mompha subbistrigella
Mompha subbistrigella
Bergdunörtsbrokmal
Hypatopa segnella
Hypatopa segnella
Blandskogsförnamal
Hypatopa segnella
Hypatopa segnella
Blandskogsförnamal
Limnaecia phragmitella
Limnaecia phragmitella
Kaveldunsfransmal
Metzneria aprilella
Metzneria aprilella
Rödstreckad korgmal
Monochroa tenebrella
Monochroa tenebrella
Vitsprötad dystermal
Bryotropha galbanella
Bryotropha galbanella
Vitfjällig mossmal
Teleiodes sequax
Teleiodes sequax
Solvändebladmal
Psoricoptera gibbosella
Psoricoptera gibbosella
Mindre höststävmal
Scrobipalpa ocellatella
Scrobipalpa ocellatella
Ögonsmåstävmal
Caryocolum blandulellum
Caryocolum blandulellum
Svartbandad arvmal
Sophronia semicostella
Sophronia semicostella
Rakstreckad näbbmal
Aproaerema anthyllidellum
Aproaerema anthyllidellum
Getväpplingspalpmal
Aethes beatricella
Aethes beatricella
Odörtsblomvecklare
Archips crataeganus
Archips crataeganus
Hagtornssommarvecklare
Pammene obscurana
Pammene obscurana
Mörk björksolvecklare
Crombrugghia distans
Crombrugghia distans
Klofibblefjädermott
Merrifieldia baliodactyla
Merrifieldia baliodactyla
Kungsmyntefjädermott
Sciota fumella
Sciota fumella
Östligt molnmott
Eudonia mercurella
Eudonia mercurella
Molnugglemott
Pediasia fascelinella
Pediasia fascelinella
Linjerat gräsmott
Eupithecia denotata
Eupithecia denotata
Blåklockemalmätare
Cucullia fraudatrix
Cucullia fraudatrix
Gråbokapuschongfly
Cucullia scrophulariae
Cucullia scrophulariae
Flenörtskapuschongfly
Protoschinia scutosa
Protoschinia scutosa
Svartfläckigt knölfly
Mesovelia furcata
Mesovelia furcata
Allmän vattenspringare
Acetropis gimmerthalii
Acetropis gimmerthalii
Sydlig gräsängsskinnbagge
Tingis cardui
Tingis cardui
Tistelnätstinkfly
Tingis cardui
Tingis cardui
Tistelnätstinkfly
Ephemera vulgata
Ephemera vulgata
Sjösandslända
Ephemera vulgata
Ephemera vulgata
Sjösandslända
Leptophlebia marginata
Leptophlebia marginata
Stor vasslända
Myrmeleon bore
Myrmeleon bore
Liten myrlejonslända
Panorpa germanica
Panorpa germanica
Tysk skorpionslända
Platycnemis pennipes
Platycnemis pennipes
Flodflickslända
Enallagma cyathigerum
Enallagma cyathigerum
Sjöflickslända
Cordulia aenea
Cordulia aenea
Guldtrollslända
Somatochlora metallica
Somatochlora metallica
Metalltrollslända
Libellula fulva
Libellula fulva
Spetsfläckad trollslända
Sympetrum sanguineum
Sympetrum sanguineum
Blodröd ängstrollslända
Issus muscaeformis
Issus muscaeformis
Skalbaggsstrit
Chorthippus albomarginatus
Chorthippus albomarginatus
Strandängsgräshoppa
Chorthippus albomarginatus
Chorthippus albomarginatus
Strandängsgräshoppa
Chorthippus brunneus
Chorthippus brunneus
Backgräshoppa
Chorthippus dorsatus
Chorthippus dorsatus
Sydängsgräshoppa
Chorthippus dorsatus
Chorthippus dorsatus
Sydängsgräshoppa
Chorthippus dorsatus
Chorthippus dorsatus
Sydängsgräshoppa
Chorthippus dorsatus
Chorthippus dorsatus
Sydängsgräshoppa
Chorthippus dorsatus
Chorthippus dorsatus
Sydängsgräshoppa
Chorthippus parallelus
Chorthippus parallelus
Kortvingad ängsgräshoppa
Chorthippus parallelus
Chorthippus parallelus
Kortvingad ängsgräshoppa
Gomphocerippus rufus
Gomphocerippus rufus
Större klubbgräshoppa
Omocestus viridulus
Omocestus viridulus
Grön ängsgräshoppa
Omocestus viridulus
Omocestus viridulus
Grön ängsgräshoppa
Omocestus viridulus
Omocestus viridulus
Grön ängsgräshoppa
Omocestus viridulus
Omocestus viridulus
Grön ängsgräshoppa
Omocestus viridulus
Omocestus viridulus
Grön ängsgräshoppa
Omocestus viridulus
Omocestus viridulus
Grön ängsgräshoppa
Omocestus viridulus
Omocestus viridulus
Grön ängsgräshoppa
Omocestus viridulus
Omocestus viridulus
Grön ängsgräshoppa
Mecostethus grossus
Mecostethus grossus
Kärrgräshoppa
Mecostethus grossus
Mecostethus grossus
Kärrgräshoppa
Mecostethus grossus
Mecostethus grossus
Kärrgräshoppa
Mecostethus grossus
Mecostethus grossus
Kärrgräshoppa
Tetrix bipunctata
Tetrix bipunctata
Punkttorngräshoppa
Tetrix bipunctata
Tetrix bipunctata
Punkttorngräshoppa
Tetrix bipunctata
Tetrix bipunctata
Punkttorngräshoppa
Tetrix bipunctata
Tetrix bipunctata
Punkttorngräshoppa
Tetrix subulata
Tetrix subulata
Strandtorngräshoppa
Tetrix subulata
Tetrix subulata
Strandtorngräshoppa
Tetrix subulata
Tetrix subulata
Strandtorngräshoppa
Tetrix undulata
Tetrix undulata
Glänttorngräshoppa
Tetrix undulata
Tetrix undulata
Glänttorngräshoppa
Tetrix undulata
Tetrix undulata
Glänttorngräshoppa
Tetrix undulata
Tetrix undulata
Glänttorngräshoppa