Foton av Håkan Johansson

Nematopogon schwarziellus
Nematopogon schwarziellus
Gulaktig antennmal
Dahlica triquetrella
Dahlica triquetrella
Kantsäckspinnare
Dahlica triquetrella
Dahlica triquetrella
Kantsäckspinnare
Dahlica lazuri
Dahlica lazuri
Röksäckspinnare
Proutia rotunda
Proutia rotunda
Björksäckspinnare
Argyresthia bonnetella
Argyresthia bonnetella
Hagtornsknoppmal
Argyresthia bonnetella
Argyresthia bonnetella
Hagtornsknoppmal
Agonopterix scopariella
Agonopterix scopariella
Harrisbladsplattmal
Agonopterix pallorella
Agonopterix pallorella
Rödklintsplattmal
Depressaria emeritella
Depressaria emeritella
Renfaneplattmal
Depressaria emeritella
Depressaria emeritella
Renfaneplattmal
Coleophora coronillae
Coleophora coronillae
Kronillsäckmal
Sesia bembeciformis
Sesia bembeciformis
Bålgetingsglasvinge
Cochylis posterana
Cochylis posterana
Vit korgblomvecklare
Eucosma albidulana
Eucosma albidulana
Sandklintsvecklare
Epiblema junctana
Epiblema junctana
Krisslevecklare
Cydia duplicana
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Prochoreutis ultimana
Prochoreutis ultimana
Vitstreckad gnidmal
Prochoreutis ultimana
Prochoreutis ultimana
Vitstreckad gnidmal
Hellinsia distincta
Hellinsia distincta
Malörtsfjädermott
Merrifieldia leucodactyla
Merrifieldia leucodactyla
Linjesprötat timjanfjädermott
Salebriopsis albicilla
Salebriopsis albicilla
Vithövdat molnmott
Sciota rhenella
Sciota rhenella
Svartbandat molnmott
Etiella zinckenella
Etiella zinckenella
Tropikärtmott
Scoparia subfusca
Scoparia subfusca
Hästhovsugglemott
Euchromius ocellea
Euchromius ocellea
Immigrantgräsmott
Loxostege manualis
Loxostege manualis
Alvarljusmott
Pyrausta sanguinalis
Pyrausta sanguinalis
Blodrött ljusmott
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare
Lasiocampa trifolii
Lasiocampa trifolii
Klöverspinnare
Euthrix potatoria
Euthrix potatoria
Gräselefant
Euthrix potatoria
Euthrix potatoria
Gräselefant
Cosmotriche lobulina
Cosmotriche lobulina
Barrskogsspinnare
Phyllodesma ilicifolium
Phyllodesma ilicifolium
Rödbrun bladspinnare
Gastropacha quercifolia
Gastropacha quercifolia
Rostfärgad bladspinnare
Lemonia dumi
Lemonia dumi
Mjölkörtsspinnare
Agrius convolvuli
Agrius convolvuli
Åkervindesvärmare
Hyles livornica
Hyles livornica
Vitribbad skymningssvärmare
Apatura ilia
Apatura ilia
Aspskimmerfjäril
Apatura ilia
Apatura ilia
Aspskimmerfjäril
Apatura ilia
Apatura ilia
Aspskimmerfjäril
Fagivorina arenaria
Fagivorina arenaria
Vit lavmätare
Ectropis species
Ectropis species
Skymningslavmätare
Thetidia smaragdaria
Thetidia smaragdaria
Midsommarmätare
Cyclophora annularia
Cyclophora annularia
Lönngördelmätare
Cyclophora annularia
Cyclophora annularia
Lönngördelmätare
Idaea dilutaria
Idaea dilutaria
Sidenlövmätare
Orthonama obstipata
Orthonama obstipata
Vandringsfältmätare
Costaconvexa polygrammata
Costaconvexa polygrammata
Mångstreckad fältmätare
Entephria nobiliaria
Entephria nobiliaria
Blågrå fältmätare
Entephria flavicinctata
Entephria flavicinctata
Gulpudrad fältmätare
Eupithecia haworthiata
Eupithecia haworthiata
Klematismalmätare
Eupithecia immundata
Eupithecia immundata
Skuggmalmätare
Eupithecia pulchellata
Eupithecia pulchellata
Fingerborgsmalmätare
Nothocasis sertata
Nothocasis sertata
Brunbandad lobmätare
Thaumetopoea pinivora
Thaumetopoea pinivora
Tallprocessionspinnare
Pygaera timon
Pygaera timon
Rysk högstjärt
Pygaera timon
Pygaera timon
Rysk högstjärt
Clostera curtula
Clostera curtula
Rödgrå högstjärt
Clostera anachoreta
Clostera anachoreta
Svartfläckig högstjärt
Clostera anastomosis
Clostera anastomosis
Brungrå högstjärt
Clostera anastomosis
Clostera anastomosis
Brungrå högstjärt
Furcula furcula
Furcula furcula
Grå gaffelsvans
Notodonta torva
Notodonta torva
Asptandvinge
Notodonta torva
Notodonta torva
Asptandvinge
Notodonta tritophus
Notodonta tritophus
Poppeltandvinge
Ptilophora plumigera
Ptilophora plumigera
Fjäderbärare
Odontosia sieversii
Odontosia sieversii
Vårflikvinge
Phalera bucephala
Phalera bucephala
Oxhuvudspinnare
Peridea anceps
Peridea anceps
Ektandvinge
Peridea anceps
Peridea anceps
Ektandvinge
Harpyia milhauseri
Harpyia milhauseri
Trollspinnare
Catocala electa
Catocala electa
Stenfärgat ordensfly
Catocala electa
Catocala electa
Stenfärgat ordensfly
Catocala pacta
Catocala pacta
Rosenryggat ordensfly
Acronicta tridens
Acronicta tridens
Treuddsaftonfly
Simyra albovenosa
Simyra albovenosa
Lansettvinge
Acontia trabealis
Acontia trabealis
Åkervindefly
Cryphia algae
Cryphia algae
Grönt lavfly
Spodoptera exigua
Spodoptera exigua
Smalvingat lövfly
Athetis lepigone
Athetis lepigone
Strandvialsfly
Sedina buettneri
Sedina buettneri
Brunstarrsfly
Archanara neurica
Archanara neurica
Spensligt rörfly
Photedes morrisii
Photedes morrisii
Vitt stråfly
Apamea anceps
Apamea anceps
Sandängsfly
Atethmia centrago
Atethmia centrago
Tvärbandat gulvingsfly
Hadena capsincola
Hadena capsincola
Mindre vitblärefly
Hadena filograna
Hadena filograna
Gulpudrat nejlikfly
Mythimna turca
Mythimna turca
Rödbrunt gräsfly
Mythimna vitellina
Mythimna vitellina
Äggult gräsfly
Euxoa vitta
Euxoa vitta
Stäppjordfly
Agrotis puta
Agrotis puta
Ovalfläcksjordfly
Diarsia florida
Diarsia florida
Sumpängsjordfly
Noctua interposita
Noctua interposita
Storfläckigt bandfly
Xestia baltica
Xestia baltica
Baltiskt skogsfly
Xestia ditrapezium
Xestia ditrapezium
Trapetsjordfly
Lymantria monacha
Lymantria monacha
Barrskogsnunna
Lymantria monacha
Lymantria monacha
Barrskogsnunna
Lymantria dispar
Lymantria dispar
Lövskogsnunna
Lymantria dispar
Lymantria dispar
Lövskogsnunna
Lymantria dispar
Lymantria dispar
Lövskogsnunna
Calliteara abietis
Calliteara abietis
Granharfotsspinnare
Orgyia antiqua
Orgyia antiqua
Aprikostofsspinnare
Orgyia antiqua
Orgyia antiqua
Aprikostofsspinnare
Euproctis similis
Euproctis similis
Körsbärsrödgump
Euproctis similis
Euproctis similis
Körsbärsrödgump
Arctornis l-nigrum
Arctornis l-nigrum
Vitvingespinnare
Nola confusalis
Nola confusalis
Brunpucklig trågspinnare
Nycteola asiatica
Nycteola asiatica
Poppelfotsläpare
Pseudoips prasinanus
Pseudoips prasinanus
Mindre båtspinnare
Earias clorana
Earias clorana
Grön pilspinnare
Earias vernana
Earias vernana
Silverpoppelspinnare
Nudaria mundana
Nudaria mundana
Grå hinnvinge
Pelosia muscerda
Pelosia muscerda
Punktlavspinnare
Pelosia obtusa
Pelosia obtusa
Vasslavspinnare
Atolmis rubricollis
Atolmis rubricollis
Rödhalsad lavspinnare
Eilema griseolum
Eilema griseolum
Askgrå lavspinnare
Eilema pygmaeolum
Eilema pygmaeolum
Gulpannad lavspinnare
Setina roscida
Setina roscida
Mindre borstspinnare
Dysauxes ancilla
Dysauxes ancilla
Fönstervingespinnare
Coscinia cribraria
Coscinia cribraria
Punkthedspinnare
Parasemia plantaginis
Parasemia plantaginis
Mindre igelkottsspinnare
Parasemia plantaginis
Parasemia plantaginis
Mindre igelkottsspinnare
Spilosoma urticae
Spilosoma urticae
Vit tigerspinnare
Hyphoraia aulica
Hyphoraia aulica
Gulfläckig igelkottsspinnare
Hyphoraia aulica
Hyphoraia aulica
Gulfläckig igelkottsspinnare
Callimorpha dominula
Callimorpha dominula
Fläckig glansspinnare
Vespa crabro
Vespa crabro
Bålgeting