Pygaerinae Högstjärtar

Detaljer, 5 arter (av 5) Fotoöversikt
Arterna i Clostera har grå eller bruna framvingar med mer eller mindre tydlig fläck vid framhörnet och speciellt hanarna har tvådelad analtofs som är karakteristiskt uppåtriktad vid vila. Pygaera innehåller en karakteristisk art som bara finns lokalt i östra Småland.

Pygaera timon
Rysk högstjärt


Vingbredd: 35-45 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Populus alba, Populus nigra, Populus tremula
Kännetecken: Omisskännelig. Brunvioletta framvingar med olika styrka. Tre tydliga ljusa tvärlinjer där den yttre vidgas till en kil vid framkanten. Mörka fläckar mellan de inre tvärlinjerna. Lokalt i östra Småland.

Clostera curtula
Rödgrå högstjärt


Vingbredd: 27-36 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Populus tremula, Salix
Kännetecken: Vitgrå framvingar med fin svart pudring, tre ljusa tvärlinjer och tydlig stor rödbrun fläck vid framhörnet. Mellankroppen har central rödbrun fläck.

Clostera pigra
Pärlgrå högstjärt


Vingbredd: 22-30 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Populus tremula, Salix aurita, Salix repens
Kännetecken: Violettgrå framvingar med tre ljusa tvärlinjer. Yttre tvärlinjen skapar vit fläck vid framkanten. Diffus stor rödbrun fläck innanför framhörnet. Mellankroppen har centralt rödbrunt band.

Clostera anachoreta
Svartfläckig högstjärt


Vingbredd: 25-37 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Populus tremula, Salix
Kännetecken: Brungrå framvingar med fin svart pudring, tre ljusa tvärlinjer och tydlig stor gråbrun fläck vid framhörnet med en bruten ljus tvärlinje som löper igenom. Under framhörnsfläcken två små svarta fläckar. Mellankroppen har rödbrun fläck.

Clostera anastomosis
Brungrå högstjärt


Vingbredd: 30-44 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Populus tremula, Salix
Kännetecken: Gråbruna framvingar med tre ljusa tvärlinjer och diffus stor brun fläck vid framhörnet. Två av tvärlinjerna bildar tillsammans med mörk skuggning ett N.