Panorpa Skorpionsländor

Detaljer, 4 arter (av 4) Fotoöversikt
Fyra arter som känns igen på sin långa nedåtriktade snabel och svartfläckiga vingar. Hanarna har karakteristiskt uppsvällt sista segment på bakkroppen som påminner om bakkroppsspetsen hos en skorpion vilket gett gruppen dess namn. Arterna kan normalt skiljas åt på den svarta teckningen på framvingarna, men det finns viss variation så vissa kan vara vanskliga att bestämma på teckningen. Hanarna kan säkert skiljas åt på utseendet av de två smala bihangen på det sista bakkroppssegmentet.

Panorpa cognata
Ljus skorpionslända


Framvingelängd: 12-14 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ljusa vingar med svaga fläckar. Basfläcken liten eller saknas. Submedial- och marginal-bandet smala eller saknas. Pterostigmalbandet smalt och ofullständigt. Spetsfläcken svag eller saknas.

Panorpa communis
Vanlig skorpionslända


Framvingelängd: 13-15 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Basfläcken liten eller saknas. Submedialbandet smalt och uppdelat i 2 delar. Marginalbandet smalt och litet. Pterostigmalbandet ofullständigt, mycket sällan komplett Y. Spetsfläcken stor.

Panorpa germanica
Tysk skorpionslända


Framvingelängd: 12-15 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Basfläcken liten eller saknas. Submedialbandet smalt, ofullständigt och uppdelat i 2 delar. Marginalbandet ofta delat, smalt och ofullständigt. Pterostigmalbandet uppdelat i 4 delar och ofullständigt. Spetsfläcken smal, oftast delad.

Panorpa vulgaris
Mörkfläckad skorpionslända


Framvingelängd:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Basfläcken stor och går i 2 celler. Submedialbandet stort och komplett. Marginalbandet brett och stort. Pterostigmalbandet oftast stort och Y-format. Spetsfläcken ofta stor.