Odonata Trollsländor

Detaljer, 65 arter (av 65) Fotoöversikt
Ordning med insekter med vuxna individer som karakteriseras av lång smal bakkropp, dubbla par av långa vingar, stora fasettögon och kraftiga bitande mundelar. De är kraftfulla flygare och äter främst insekter och andra småkryp. Vingarna är i regel genomskinliga med undantag för en cell, vingmärket, långt ut vid framkanten som i regel är färgad. Bakkroppen har 10 segment. Dessa benämns S1 till S10, med S1 längst fram. Utseendet hos de vuxna individerna kan ändras radikalt under tid. Ofta är honor och hanar lika vid kläckning, men hanarna anlägger successivt helt annan färg. De 3 familjerna av flicksländor och jungfrusländorna har mycket tunn bakkropp och för de flesta bakåtriktade vingar vid vila. Övriga, egentliga trollsländor, är kraftigare och vilar med vingarna utåt.

Lestes barbarus
Vandrande smaragdflickslända


Kroppslängd: 40-45 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Metalliskt grön ovansida och ljusgul undersida. Vingmärkena karakteristiskt mörka i inre och ljusa i yttre delen. Gul nacke, ljusa ögon och breda gula linjer på mellankroppen. Hanens undre bihang är ljusa och vridna utåt. Få obsar i Sverige.

Lestes dryas
Kraftig smaragdflickslända


Kroppslängd: 34-37 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Metalliskt grön ovansida och ljusgul undersida. Hanen har blå pudring på S1,halva S2,S9-10. Vingmärkena mörkbruna. Mörk nacke och bruna eller blå ögon. Hanens undre bihang är mörka och vinklade inåt.

Lestes sponsa
Pudrad smaragdflickslända


Kroppslängd: 35-39 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Metalliskt grön ovansida och ljusgul undersida. Hanen har blå pudring på S1-2,S9-10. Vingmärkena mörkbruna. Mörk nacke, bruna eller blå ögon och gula linjer på mellankroppen. Hanens undre bihang är mörka och lätt vinklade utåt.

Lestes virens
Mindre smaragdflickslända


Kroppslängd: 30-39 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Metalliskt grön ovansida och ljusgul undersida. Hanen har blå pudring på S9-10. Vingmärkena ljusbruna med ljusa ändar. Ljus nacke och gula linjer på mellankroppen. Hanens undre bihang är ljusa och korta.

Sympecma fusca
Vinterflickslända


Kroppslängd: 34-39 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Mörkbrun ovansida och ljusare brungrå undersida. Mörkare med tiden. Vingmärken långa och ljusbruna. Vingarna hålls alla på samma sida av bakkroppen vid vila. Övervintrar som fullvuxen.

Sympecma paedisca
Sibirisk vinterflickslända


Kroppslängd: 36-39 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Mörkbrun ovansida och ljusare brungrå undersida. Mörkare med tiden. Vingmärken långa och ljusbruna. Vingarna hålls alla på samma sida av bakkroppen vid vila. Övervintrar som fullvuxen. Noterad på Gotland omkring år 2000.

Calopteryx splendens
Blåbandad jungfruslända


Kroppslängd: 45-48 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen har blåglänsande kropp och vingarna har ett brett blått tvärband. Honan har grönbrunglänsande kropp och gröna eller bruna vingar.

Calopteryx virgo
Blå jungfruslända


Kroppslängd: 45-49 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen har blåglänsande kropp och nästan helt blå vingar. Honan har grönbrunglänsande kropp och bruna vingar.

Platycnemis pennipes
Flodflickslända


Kroppslängd: 35-37 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Dubbla ljusa skulderlinjer, bakkroppens ovansida mestadels ljus, huvudet smalt med smalt ljust streck längs nacken. Äldre hanar blå och svarta. Honor och yngre hanar ljusare och med mycket varierande färg.

Coenagrion armatum
Griptångsflickslända


Kroppslängd: 31-34 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen har långt tångliknande undre bihang, mörk bakkropp med blå/mintgrön teckning på S1-3 och S8-9 och saknar skulderlinjer. Honan varierar i färg, har breda skulderlinjer och mörk bakkropp med ljust på S1-2 och S8.

Coenagrion hastulatum
Spjutflickslända


Kroppslängd: 31-33 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen är blå och svart och har spjutspetsliknande svarta fläckar på S2 och S3. Honan har helt mörk ovansida på bakkroppen. Båda könen har breda skulderlinjer och grön underdel av ögonen.

Coenagrion johanssoni
Myrflickslända


Kroppslängd: 27-30 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen är blå och svart och har sfinxliknande svart teckning på sidan av S2. Honan har har ljust på S9-10 med typisk svart teckning på S9. Båda könen har svart streck längs sidan av S3-7 och grön underdel av ögonen.

Coenagrion lunulatum
Månflickslända


Kroppslängd: 30-33 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen är blå och svart och har svart månskära på ovansidan av S2 samt stora isolerade ögonfläckar. Honan har bakkropp med mörk ovansida, ljust på S8 med svart spets. Båda könen har breda skulderlinjer och grön underdel av ögonen.

Coenagrion puella
Ljus lyrflickslända


Kroppslängd: 33-35 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen har mer blått än svart på bakkroppen, svart U på S2 och blå undersida på ögonen. Honan har varierande färg och mängd ljust på bakkroppen, rundad halssköld med ljus bakkant och isolerade ögonfläckar.

Coenagrion pulchellum
Mörk lyrflickslända


Kroppslängd: 33-38 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Mycket variabel, särskilt honan. Säkert kännetecken är att halsskölden har tre utbuktningar i bakkanten. Blå eller grå undersidor på ögonen. Hanen har oftast brutna skulderlinjer som bildar utropstecken och grovt svart Y på S2.

Enallagma cyathigerum
Sjöflickslända


Kroppslängd: 29-36 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ljusa sidor på mellankroppen med smalt svart streck. Breda skulderlinjer. Avlång fläck bakom ögat. Hanen är blå och unik svart "svamp" på S2. Honan kan vara grå, brun, grön eller violett och har artkarakteristisk tagg under S8.

Erythromma najas
Större rödögonflickslända


Kroppslängd: 30-36 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Röda ögon (ej unga). Saknar ljusa fläckar bakom ögonen. Hanar har blått på S1,9 och 10 och sidan av mellankroppen. I övrigt mest svart. Saknar skulderlinje. Honor (och unga hanar) gulgröna och svarta. Honor har bruten skulderlinje.

Erythromma viridulum
Mindre rödögonflickslända


Kroppslängd: 26-32 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Röda ögon (ej hos unga individer). Saknar ljusa fläckar bakom ögonen. Tunn gulgrön skulderlinje. Hanar har blått på S1,8,9 och 10 och sidan av mellankroppen. I övrigt mest svart. Honor (och unga hanar) gulgröna eller blå och svarta.

Ischnura elegans
Större kustflickslända


Kroppslängd: 30-34 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Runda ljusa fläckar bakom ögonen, mörk ovansida på bakkroppen förutom S8 som är blå (eller brun), blå ögon och arttypisk tagg på halsskölden. Tvåfärgat vingmärke. Hanen är blå. Honan oftast blå, men finns flera olika färgformer.

Ischnura pumilio
Mindre kustflickslända


Kroppslängd: 26-31 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen har runda ljusa fläckar bakom ögonen, mörk ovansida på bakkroppen förutom S8-10 som är delvis blå, tvåfärgat vingmärke och blå ögon. Honan har grön mellankropp och ögon och ovansidan av bakkroppen helt mörk.

Nehalennia speciosa
Dvärgflickslända


Kroppslängd: 22-26 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Liten och späd med förhållandevis lång bakkropp. Blått på yttre bakkroppssegmenten med svart kil. Mellankroppen har blå sidor och grön ovansida med tunn bruten skulderlinje. Ljus linje i nacken. Vissa honor gröna.

Pyrrhosoma nymphula
Röd flickslända


Kroppslängd: 33-36 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Omisskännelig. Till största delen röd bakkropp och röda (gula hos unga) skulderlinjer skiljer den från alla andra flicksländor. Röda ögon. Hanen har svart på S7-9, honan varierar men har i regel mer svart.

Aeshna affinis
Klarblå mosaikslända


Kroppslängd: 57-66 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ljus, grön eller blåaktig, sida på mellankroppen med bara tunna svarta linjer. Vingmärket orange. Hanen har klarblå fläckar på bakkroppen och blå ögon. Honan normalt ljust gulbrun, men kan vara hanfärgad.

Aeshna caerulea
Fjällmosaikslända


Kroppslängd: 54-64 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ögonen möts precis, vingmärket brunt och sidan på mellankroppen mörk med bara tunna ljusa linjer. Hanen har klarblå fläckar på bakkroppen. Honan har gråblå eller brungula fläckar på bakkroppen och svarta trekanter på S8-10.

Aeshna cyanea
Blågrön mosaikslända


Kroppslängd: 67-76 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Mycket breda skulderlinjer, grön sida på mellankroppen med brett svart band som har 1-2 gröna trianglar. Svart träd med tunn stam ovanpå nosen. Hanen är svart med gröna och blå fläckar. Honan chokladbrun med gröna fläckar.

Aeshna grandis
Brun mosaikslända


Kroppslängd: 70-77 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Brun med gulbruna vingar. Två gröna eller gulaktiga band på sidan av mellankroppen. Blå eller gulaktiga fläckar längs sidan av bakkroppen.

Aeshna isoceles
Kilfläckslända


Kroppslängd: 62-67 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Enhetligt gulbrun med gröna ögon. Karakteristisk gul kil påS2. Huvudet ljust brungult utan tydlig teckning. Två ljusa band på sidan av mellankroppen.

Aeshna juncea
Starrmosaikslända


Kroppslängd: 65-80 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Teckningen blå, gul eller grön. Två ljusa band på sidan av mellankroppen med 0-3 små fläckar mellan. Vingarna har gul framkant och långt vingmärke. Par av smala kilformade fläckar på S3. Svart träd på nosen med ganska bred stam.

Aeshna mixta
Höstmosaikslända


Kroppslängd: 56-64 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Mörka med hos hanen oftast blå fläckar och hos honan gula. Karakteristisk ljus golfpeg på S2 och breda ljusa band på sidan av mellankroppen. Obetydliga skulderlinjer eller saknas helt.

Aeshna serrata
Vassmosaikslända


Kroppslängd: 75-81 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Stor med stora fläckar på bakkroppen. Två breda ljusa band på sidan av mellankroppen, bakre avsmalnande nedåt. Tydliga smala skulderlinjer. Gul framkant på vingarna. Hanen har blå fläckar, honan gula, gröna eller blå.

Aeshna subarctica
Gungflymosaikslända


Kroppslängd: 70-76 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Teckningen blå, gul, vit eller grön. Två ljusa band på sidan av mellankroppen med 3 större fläckar mellan. Vingarna har brun framkant. Hanen har par av breda taggiga fläckar på S3, honan kilar. Svart träd på nosen med bred stam.

Aeshna viridis
Grön mosaikslända


Kroppslängd: 63-75 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Sidan av mellankroppen nästan helt grön och mycket breda skulderlinjer. Hanen har blå ögon, blå fläckar på bakkroppen och karakteristisk a mörka U på S2. Honan har brun och grön bakkropp och karakteristisk mörk teckning på S2.

Anax ephippiger
Brun kejsartrollslända


Kroppslängd: 61-70 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Gulbrun bakkropp med svart central teckning, speciellt hos hanen. Saknar skulderlinjer. Sidan av mellankroppen otecknad. Bruna ögon med gul bakkant. Två mörka streck på ovansidan av nosen. Hanen har blå sadel på ovansidan av S2.

Anax imperator
Blå kejsartrollslända


Kroppslängd: 66-84 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Sidan av mellankroppen grön med bara tunna mörka streck. Hanen har blå bakkropp med central svart teckning, honan grön med brun teckning. Hanen har unika blå fläckar längst bak på mellankroppen, honan har likadana fast gröna.

Anax parthenope
Mindre kejsartrollslända


Kroppslängd: 62-75 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Mellankroppen brun, ögonen gröna, gul ring på S1 och bakkroppen dovt färgad med central svart teckning. Hanen har en blå sadel på S2-3 som går ned på sidan.

Brachytron pratense
Tidig mosaikslända


Kroppslängd: 54-63 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Tidig. Grön sida av mellankroppen med bruna streck. Hanen har långa skulderlinjer, honan stumpar. Hanen har blå fläckar på bakkroppen, honan gulaktiga. Båda könen har långa övre bihang och mörkt T på ovansidan av nosen.

Gomphus vulgatissimus
Sandflodtrollslända


Kroppslängd: 45-50 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ögonen är gröna och möts inte. Den har grönaktig eller gul teckning i form av breda skulderlinjer, nästan hela sidan av mellankroppen och centralt band på S1-S7. S8-9 helt svarta på ovansidan med gult på sidorna. Bihang svarta.

Onychogomphus forcipatus
Stenflodtrollslända


Kroppslängd: 46-55 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ögonen är gröna och sitter inte ihop. Mellankroppen är svart med skarpa gula eller gröna fläckar. Bakkroppen svart med gula eller vita stora fläckar. Hanen har unika tånglika bihang. Honan har ljusa bihang.

Ophiogomphus cecilia
Grön flodtrollslända


Kroppslängd: 50-60 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ögonen är gröna och sitter inte ihop. Grön sida på mellankroppen och grönt fält också på ovansidan. Grönt på S1-2 och gula eller gröna fläckar på S3-10. Övre bihangen ljusa.

Cordulegaster boltonii
Kungstrollslända


Kroppslängd: 77-83 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Omisskännelig. Stor art med gröna ögon som precis möts. Mellankroppen är svart med 3 gula band på sidan och ett på ovansidan. Bakkroppen svart med gula par av fläckar.

Cordulia aenea
Guldtrollslända


Kroppslängd: 47-55 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ögonen gröna, mellankroppen dunig och grön och bakkroppen metalliskt grön. Vit linje på S2. Gulaktiga vingbaser. Relativt korta bihang. Inget gult i ansiktet. Bara 1 tvärribba mellan vingtriangel och bakvingens bas. Flyger tidigt.

Epitheca bimaculata
Tvåfläckad trollslända


Kroppslängd: 55-65 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Bakkroppen svart med gula fläckar på sidorna av S1-8. Mellankroppen gul och svart. Vingarna rökfärgade med stor svart fläck vid basen av bakvingarna. Vuxna hanar har karakteristiska blågröna ögon, unga hanar och honor brungrå.

Somatochlora alpestris
Fjälltrollslända


Kroppslängd: 45-50 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ögonen klargröna åtminstone på vuxna hanar, bakkroppen mörk med metalliskt grön ton. Vit linje mellan S2-3. Hanen har vinklade bihang. Gul fläck på sidan av ansiktet. 2 tvärribbor mellan vingtriangel och framvingens bas.

Somatochlora arctica
Mindre glanstrollslända


Kroppslängd: 45-51 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ögonen gröna eller bruna (honor), mellankroppen dunig och grön. Bakkroppen mörkt metalliskt grön. Gul linje mellan S2-3. Hanens bihang bildar en tång. Gult på sidan av ansiktet. Honan har 2 par av gula fläckar på S2-3.

Somatochlora metallica
Metalltrollslända


Kroppslängd: 50-55 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Mellankroppen dunig och grön och bakkroppen metalliskt grön. Vit eller gul linje på S2. Relativt långa bihang som är vinklade hos hanen. Gul U i ansiktet. 2 tvärribbor mellan vingtriangel och bakvingens bas.

Somatochlora sahlbergi
Tundratrollslända


Kroppslängd: 48-50 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ögonen klargröna åtminstone på vuxna hanar och bakkroppen mörk med metalliskt grön ton. Vit linje mellan S2-3. Hanen har extremt vinklade bihang. Gul fläck på sidan av ansiktet. 1 tvärribba mellan vingtriangel och framvingens bas.

Somatochlora flavomaculata
Gulfläckad glanstrollslända


Kroppslängd: 45-55 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Bakkroppen grön med gula band på sidan som är otydliga hos äldre exemplar. Bakkroppen mörkt metalliskt grön med gula fläckar på sidan av alla segmenten. Gult U i ansiktet. Hanen har svagt inåtvinklade bihang, honan raka.

Crocothemis erythraea
Karmintrollslända


Kroppslängd: 36-45 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Långa gula vingmärken, stora gula basfläckar på bakvingarna och bred bakkropp, Hanen är helt röd med blå nedre del av ögonen. Honan har gulbrun bakkropp med tunt mörk streck centralt. Ljus centralt streck på mellankroppen.

Leucorrhinia albifrons
Pudrad kärrtrollslända


Kroppslängd: 36-39 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Vitt ansikte, vita bihang, svarta fläckar på basen av bakvingarna och mörka vingmärken. Utfärgad hane är gråblå med vit pudring på inre delen av bakkroppen. Ung hane och hona är svarta med gula fläckar på mellankroppen och S2-6.

Leucorrhinia caudalis
Bred kärrtrollslända


Kroppslängd: 36-39 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Vitt ansikte, vita bihang, svarta fläckar på basen av bakvingarna och klubbformad bakkropp. Utfärgad hane är gråsvart med vit pudring på inre delen av bakkroppen. Ung hane och hona är svarta med gula fläckar på mellankroppen och S2-6.