Lestidae Glansflicksländor

Detaljer, 6 arter (av 6) Fotoöversikt
Sex arter av flicksländor som består av två släkten som är tämligen lätta att skilja från övriga flicksländor. Lestes är metalliskt gröna med ljusare gulaktig undersida, har blå pudring hos främst hanarna och vilar med vingarna ut från kroppen vilket är unikt bland flicksländorna. Sympecma består av två arter med mörkbrun ovansida och ljusare undersida. Dessa är unika genom att de är de enda trollsländor i Sverige som övervintrar som vuxna och de vilar med alla vingarna längs med kroppen på samma sida av bakkroppen.

Lestes barbarus
Vandrande smaragdflickslända


Kroppslängd: 40-45 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Metalliskt grön ovansida och ljusgul undersida. Vingmärkena karakteristiskt mörka i inre och ljusa i yttre delen. Gul nacke, ljusa ögon och breda gula linjer på mellankroppen. Hanens undre bihang är ljusa och vridna utåt. Få obsar i Sverige.

Lestes dryas
Kraftig smaragdflickslända


Kroppslängd: 34-37 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Metalliskt grön ovansida och ljusgul undersida. Hanen har blå pudring på S1,halva S2,S9-10. Vingmärkena mörkbruna. Mörk nacke och bruna eller blå ögon. Hanens undre bihang är mörka och vinklade inåt.

Lestes sponsa
Pudrad smaragdflickslända


Kroppslängd: 35-39 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Metalliskt grön ovansida och ljusgul undersida. Hanen har blå pudring på S1-2,S9-10. Vingmärkena mörkbruna. Mörk nacke, bruna eller blå ögon och gula linjer på mellankroppen. Hanens undre bihang är mörka och lätt vinklade utåt.

Lestes virens
Mindre smaragdflickslända


Kroppslängd: 30-39 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Metalliskt grön ovansida och ljusgul undersida. Hanen har blå pudring på S9-10. Vingmärkena ljusbruna med ljusa ändar. Ljus nacke och gula linjer på mellankroppen. Hanens undre bihang är ljusa och korta.

Sympecma fusca
Vinterflickslända


Kroppslängd: 34-39 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Mörkbrun ovansida och ljusare brungrå undersida. Mörkare med tiden. Vingmärken långa och ljusbruna. Vingarna hålls alla på samma sida av bakkroppen vid vila. Övervintrar som fullvuxen.

Sympecma paedisca
Sibirisk vinterflickslända


Kroppslängd: 36-39 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Mörkbrun ovansida och ljusare brungrå undersida. Mörkare med tiden. Vingmärken långa och ljusbruna. Vingarna hålls alla på samma sida av bakkroppen vid vila. Övervintrar som fullvuxen. Noterad på Gotland omkring år 2000.