Argyresthia ivella Sebraglansmal

Detaljer med 1 liknade arter Fotoöversikt
Vita framvingar med karakteristiskt brunsvart sicksackband som möter bakkanten 2 gånger, framkanten 1 och slutar i vingspetsen. Orange ton längs inre delen av framkanten. Huvud och mellankropp vita.

Argyresthia ivella
Sebraglansmal


Vingbredd: 8-12 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Corylus avellana, Malus
Kännetecken: Vita framvingar med karakteristiskt brunsvart sicksackband som möter bakkanten 2 gånger, framkanten 1 och slutar i vingspetsen. Orange ton längs inre delen av framkanten. Huvud och mellankropp vita.

Argyresthia brockeella
Björkhängemal


Vingbredd: 9-12 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula
Kännetecken: Vita framvingar med brunt sicksackband som möter bakkanten 2 gånger och framkanten 3. Innanför detta finns brett brunt tvärband som breddas vid framkanten. Huvud och mellankropp vita.