Arter med Tussilago (Hästhovar) som värdväxt

Antal arter i listan: 11
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Scrobipalpa acuminatellaTistelsmåstävmal125200
Scrobipalpula tussilaginisHästhovssmåstävmal126550
Epiblema sticticanaHästhovsstjälkvecklare181300
Epiblema grandaevanaHästhovsrotvecklare181800
Platyptilia farfarellaKorsörtsfjädermott199800
Platyptilia gonodactylaHästhovsfjädermott199900
Scoparia subfuscaHästhovsugglemott219900
Vanessa carduiTistelfjäril261800
Idaea ochrataOckralövmätare291900
Autographa bracteaPlatinafläckat metallfly337410
Hydraecia micaceaPotatisstamfly351900