Arter med Eleocharis palustris (Knappsäv) som värdväxt

Antal arter i listan: 3
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Elachista eleochariellaÄngsullsgräsmal74000
Elachista albidellaTuvsävsgräsmal74200
Monochroa lucidellaKnappsävsdystermal113800