Arter med Angelica sylvestris (Strätta) som värdväxt

Antal arter i listan: 15
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Agonopterix heraclianaFlockblomsterplattmal66500
Agonopterix ciliellaFransplattmal66600
Aethes francillanaMorotsblomvecklare145900
Aethes fennicanaSträtteblomvecklare146000
Pammene gallicanaPalsternacksvecklare191000
Phaulernis fulviguttellaSträtteskärmmal197700
Epermenia chaerophyllellaSmalvingad skärmmal198000
Epermenia falciformisRödgul strättemal198200
Papilio machaonMakaonfjäril250500
Eupithecia trisignariaSpenörtsmalmätare311200
Eupithecia tripunctariaBjörnflokemalmätare312000
Eupithecia subfuscataHallonmalmätare312200
Eupithecia succenturiataGråbomalmätare312400
Eupithecia virgaureataGullrismalmätare313700
Chloroclystis v-ataKronmalmätare314800