Zygaena osterodensis Smalsprötad bastardsvärmare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna lite genomskinliga, mörkgrå med tre röda stråk som ibland kan vara uppdelade i 5 fläckar. Bakvingar röda med svarta fransar. Antennklubba smal och lång.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lathyrus vernus, Trifolium, Vicia cracca

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Zygaena minos
Klubbsprötad bastardsvärmare
Zygaena viciae
Mindre bastardsvärmare
Zygaena exulans
Fjällbastardsvärmare
Zygaena filipendulae
Sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena lonicerae
Bredbrämad bastardsvärmare