Ypsolopha mucronella Benvedshöstmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå eller gråbrun mycket spetsig framvinge. Svart längsgående strimma i inre halvan med smal vit främre kant. Små svarta fläckar bakom strimman och spridda svarta fjäll på framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Euonymus europaeus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Ypsolopha nemorella
Ljusgul trymal
Agriphila inquinatella
Grässkottsmott