Ypsolopha asperella Apelhöstmal

Alla foton
Kännetecken: Omisskännelig. Gråvita framvingar med stor svart och brun triangulär fläck vid bakkanten. Fläcken är ibland uppdelad i mindre fläckar och en del av fjällen är resta. Vingspetsen är utdragen i en böjd spets.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Malus, Prunus