Xanthorhoe quadrifasiata Fyrbandad fältmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Mörkt mittfält som antingen har mörka tvärlinjer och svart diskpunkt på grå botten alternativt nästan helt svart. Rotfältet är ljusare än det varmtonade jämnmörka ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium, Geum, Impatiens, Lamium, Plantago, Ribes rubrum, Rumex, Urtica

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Xanthorhoe biriviata
Springkornsfältmätare
Xanthorhoe ferrugata
Roströd fältmätare
Xanthorhoe spadicearia
Brunröd fältmätare