Xanthorhoe fluctuata Svartfläcksfältmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Centrala mörka bandet avtar karakteristiskt mot bakkanten. Mörkt område vid basen och mörk fläck långt ut vid framkanten. Ljus bakkropp och mörk mellankropp.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alliaria, Alyssum, Brassica, Sisymbrium

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Xanthorhoe montanata
Backfältmätare
Epirrhoe alternata
Grå mårfältmätare
Epirrhoe galiata
Bredbandad mårefältmätare
Perizoma blandiata
Ögontröstsfältmätare