Wockia asperipunctella Aspraspmal

Alla foton
Kännetecken: Karakteristisk. Silvergrå glansiga framvingar med 3 fläckar med resta svarta fjäll 2/5 ut med den bakre störst samt par av små fläckar med resta svarta fjäll 1/5 och 4/5 ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Luquetia lobella
Slånruggmal
Hypatopa binotella
Barrskogsförnamal
Hypatopa segnella
Blandskogsförnamal
Cadra cautella
Kortvingat fruktmott