Watsonalla binaria Eksikelvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Orangebruna framvingar med utdraget framhörn som kan ha lila ton och ger ett läderartat intryck. Två ljusa tvärlinjer och diffus våglinje. Två mörka prickar i mellanfältet på både fram- och bakvingar.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fagus, Quercus, Tilia

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Watsonalla cultraria
Boksikelvinge