Venusia cambrica Rönnmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vitt mittfält som begränsas av två svarta tvärlinjer. Den yttre av dessa har karakteristiska spetsar utåt mitt på vingen. Utanför och innanför mittfältet finns flera diffusa rostfärgade tvärlinjer.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Sorbus aucuparia, Vaccinium

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Hydrelia sylvata
Alälvmätare
Epirrita autumnata
Fjällhöstmätare