Tiliacea citrago Trestreckat gulvingsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Breda gulorange framvingar med karakteristisk rödorange teckning som består av tre tydliga tvärlinjer, mer diffust markerad oval och njurfläck, pudring samt markerade ribbor. Den mittre tvärlinjen bredare och tämligen rak.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Tilia

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Jodia croceago
Saffransfly