Theria rupicapraria Brunaktig frostmätare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Hanen har bruna rundade framvingar med två ojämna tvärlinjer som begränsar ett mörkare mittfält med stor mörk diskfläck. Honan har vingstumpar med brett mörkbrunt tvärband. Kan inte förväxlas med någon annan tidigflygande art.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus domestica, Prunus spinosa