Teleiodes saltuum Lärkbarrsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljusgrå framvingar med rikligt med vit pudring. Svart framkantsfläck vid basen och 2 mindre längre ut. Två parallella längsgående streck strax innanför mitten, svart prick utanför dessa och långt svart streck ut mot spetsen.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Larix

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Carpatolechia proximella
Grå björkkantmal
Carpatolechia epomidella
Skvattramkantmal
Monochroa niphognatha
Fyrpunkterad dystermal
Chionodes tragicellus
Större lärkstävmal