Teleiodes luculellus Ekkantmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta framvingar med en central gulorange fläck strax innanför mitten som innesluts av ett böjt vitt fält som når framkanten 1/4 och 1/2 ut. Vit framkantsfläck 3/4 ut. Huvudet har ljusa fjäll med mörka spetsar.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus robur

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Teleiodes flavimaculellus
Gulfläckskantmal