Syncopacma cinctella Vitfläckspalpmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråsvarta framvingar. Gulvitt tvärband 2/3 ut som i sällsynta fall kan delvis saknas. Huvud och mellankropp ljusare än framvingarna. Antennerna ringade. Palperna ljusa med längsgående mörkt streck på tredje segmentet.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lotus corniculatus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Syncopacma wormiella
Mindre käringtandspalpmal
Chionodes lugubrellus
Tvåbandad stävmal
Syncopacma sangiella
Motfläckspalpmal