Stigmella salicis Sälgdvärgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Framvingen grovfjällig med, ibland otydligt, gråvitt tvärband som är smalast på mitten. Innanför tvärbandet gråbrun med blå ton, utanför mörkbrun med purpurton. Huvud gult till rostfärgat. Krage och ögonlock vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Myrica gale, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea

Liknande (9 st)

Detaljer, alla
Stigmella myrtillella
Blåbärsdvärgmal
Stigmella arbusculae
Nätvidedvärgmal
Stigmella lapponica
Grå björkdvärgmal
Stigmella confusella
Brun björkdvärgmal
Stigmella carpinella
Avenboksdvärgmal
Stigmella obliquella
Pildvärgmal
Stigmella sorbi
Bandad rönndvärgmal
Stigmella benanderella
Krypvidedvärgmal
Stigmella dryadella
Fjällsippedvärgmal