Stigmella plagicolella Slåndvärgmal

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Framvingen är brun med ofta stark stålblå glans med ett brett silvrigt tvärband 3/5 ut. Mörkare utanför jämfört med innanför tvärbandet. Huvud gult eller orange, kragen mörkbrun och ögonlocken vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus avium, Prunus domestica, Prunus spinosa

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella regiella
Kungsdvärgmal
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal