Stigmella lapponica Grå björkdvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Gråbrun framvinge med ett diffust gråaktigt tvärband 3/5 ut. Mörkare utanför jämfört med innanför tvärbandet. Huvud blekgult, kragen och ögonlocken vita eller gulvita.
©
♀+♂
Vingbredd: 5-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula pendula, Betula pubescens

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Stigmella confusella
Brun björkdvärgmal
Stigmella sorbi
Bandad rönndvärgmal
Stigmella salicis
Sälgdvärgmal
Stigmella myrtillella
Blåbärsdvärgmal
Stigmella obliquella
Pildvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella dryadella
Fjällsippedvärgmal