Stigmella freyella Åkervindedvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen är mörkbrun med svag glans, grova fjäll i yttre delen och med ett smalt silvrigt tvärband 3/5 ut. Huvud ljust orange till mörkbrunt, krage och ögonlock vita. Ny art 2019.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calystegia sepium, Convolvulus arvensis

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella centifoliella
Bandad rosendvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella plagicolella
Slåndvärgmal