Stigmella assimilella Aspdvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen brunsvart med liten vit fläck vid basen, rund fläck strax utanför och 2/3 ut motstående triangulära vita fläckar. Huvud orange. Krage, ögonlock och vingtäckare vita. Mellankropp brunsvart med vit spets.
©
♀+♂
Vingbredd: 5-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba, Populus tremula

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Stigmella trimaculella
Rostgumpsdvärgmal